Begrep

Piggvar

Publisert: 30.08.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Huskelappen

Sesong

Hele året

 

Utbredelse

Nordvest i Atlanterhavet

 

Størrelse

Opptil 100 cm

 

Med andre ord

Latin: Psetta maximus

Engelsk: Turbot

Fransk: Turbot

Tysk: Steinbutt

Piggvar. Foto.  Piggvar tilhører varfamilien og er flattrykt og nesten rund (sirkelformet). Den kan bli mer enn 20 år gammel.

Piggvar ligger på sandbunn. Foto.Piggvar er vanligvis venstrevridd. Det vil si at øynene er på vestre side av kroppen.

 

Piggvar med trøffelsaus og tilbehør. Foto.Piggvar er en ettertrakta matfisk. Her er den servert med trøffelsaus.  

Piggvaren lever fra fjæra og ned til cirka 80 meters dybde, og finnes ofte delvis nedgravd i bunnlaget på sand-, grus-, stein- eller bløtbunn. Piggvaren er en aktiv rovfisk, som i voksen alder hovedsakelig lever av annen fisk og ulike krepsdyr. Hannen blir kjønnsmoden i tre-årsalderen, hunnen i fire-årsalderen.

Fangst og fangstredskaper

De beste fiskeplassene i Nordsjøen er på fiskebankene utenfor kysten av Nord-Jylland. Mye av piggvaren som omsettes i Europa, kommer fra oppdrett, hovedsakelig fra Sør-Europa. I Norge er produksjonen liten fordi piggvaren er avhengig av å få tilført forholdsvis varmt vann. Piggvaren fiskes med snurrevad, bunntrål eller bunngarn.

Anvendelse

Piggvar selges fersk i skiver, som fileter eller som hel fisk. Kjøttet er hvitt, fast, fint og svært ettertrakta. Piggvar kan stekes, kokes og grilles, og kjøttet har best kvalitet i september–april.

Næringsinnhold

Piggvar inneholder cirka ett gram omega-3-fettsyrer per 100 gram filet.

Se matvaretabellen for nærmere opplysninger om næringsinnhold. Se også sjømatdata.