Begrep

Kamskjell

Publisert: 30.08.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Huskelappen

Sesong

Det er sesong for kamskjell hele året, men det har rogn bare deler av året, avhengig av landsdel.

 

Utbredelse

Finnes i ytre strøk fra Oslofjorden til Vesterålen, med de største forekomstene fra Vestlandet til Nordland.

 

Størrelse

Opptil 17 cm i diameter.

 

Med andre ord

Latin: Pecten maximus

Engelsk: Great scallop

Fransk: Coquille St. Jacques

Tysk: Kamm-Muschel

Kamskjell. Foto.  

Stort kamskjell er den største av de norske kamskjellartene og kalles gjerne bare kamskjell. De finnes fra et par meters dybde og ned til flere hundre meter, men de største forekomstene finner vi på 10–30 meters dybde.

Kamskjell lever ofte på sandbunn i små fordypninger med det flate overskallet dekket av sand, men det finnes også på andre bunntyper. Kamskjellet er tvekjønnet. Gytingen foregår i sommerhalvåret, og larvene svømmer fritt i cirka én måned før de fester seg til et fast underlag.

bilde av et Ferskt kamskjellFerskt kamskjell med lukkemuskel og gonader. 
Renset lukkemuskel av kamskjell servert i skjell. Foto.Den lekre lukkemuskelen er servert – i egen tallerken. 
Tallerken med kamskjellrett. Foto.Kamskjell med saus 

Yngelen sitter fast fram til den slipper seg ned på bunnen når den er ca. 10–15 mm. Skjellene bruker fire–fem år på å nå en salgsstørrelse på 10–12 cm.

I dag forskes det på å utvikle kamskjelldyrking som en næring. Kamskjell klekkes kunstig i klekkeri og dyrkes videre i kassesystemer i sjøen før de settes ut på havbunnen.

Fangst og fangstredskaper

I Norge høstes kamskjell stort sett ved dykking. I andre land drives skraping av kamskjell, noe som er mindre aktuelt i Norge på grunn av ulendte bunnforhold. Mer raffinerte metoder og utstyr for å plukke kamskjell fra bunnen kan bli aktuelt.

Anvendelse

Kamskjell selges ferske, som frosne gratinerte, frosne muskler eller muskler i lake. De kan spises rå, lett dampet, stekt eller gratinert og serveres gjerne i det dekorative skallet sitt.

Næringsinnhold

Kamskjell er mager mat, men har likevel svært høy andel av omega-3-fettsyrer.

Se matvaretabellen for nærmere opplysninger om næringsinnhold. Se også sjømatdata.

Kamskjell
Opphavsmann: Terje Røssland
Leverandør: Høgskolen i Bergen
Oppgaver

Aktuelt stoff for