Begrep

Hummer

Publisert: 30.08.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Huskelappen

Sesong

Oktober–desember

 

Størrelse

Opptil 50 cm og 4 kg

 

Utbredelse

Europeisk hummer finnes langs hele norskekysten, men er i dag en rødlisteart, og fisket er begrensa: Bestemmelser om hummerfisket 

 

Med andre ord

Latin: Homarus gammarus

Engelsk: Lobster

Fransk: Homard

Tysk: Hummer

Hummer. Foto.   

Den europeiske hummeren er et av våre største krepsdyr. Den vokser imidlertid seint, bare 2–3 cm per år, og hunnene blir først kjønnsmodne når de er cirka 23 cm store. Hummeren trives bare på grunt vann ned mot 40 meters dyp, og vil ha fjell- og steinbunn der den kan finne gode gjemmesteder. Hummeren lever av muslinger, skjell, kråkeboller, mark og død fisk.

Hummer i fiskedisk. Foto.Som flere andre krepsdyr blir hummeren rød når den blir kokt. Musklene i kloa er blant de kraftigste musklene i dyreriket, og det er god grunn til å sette strikk på klørne når du du skal håndtere levende hummer. 

 bilde av  hummerhaler med sennepsmajones og grønnsakschipsHummerhaler er virkelig en delikatesse – her servert med sennepsmajones og grønnsakschips.  

Hummeren gyter om sommeren, og hunnen bærer rognen vinteren over til klekking i juni–juli ett år seinere. Larven svømmer omkring i ca. 3–4 uker og bytter skall flere ganger inntil den søker seg ned mot bunnen. Da er den blitt ca. 18 mm lang.

Fangst og fangstredskaper

Det har skjedd en dramatisk nedgang i hummerbestanden i våre farvann de siste femti åra, og det er derfor innført fredningsbestemmelser og minstemål. Den eneste lovlige fangstredskapen er hummerteine.

Det pågår forsøk med å utvikle hummeroppdrett i Norge. Det er en utfordrende art å jobbe med, for hummeren er kannibal, og individene må derfor holdes adskilt. Det drives også havbeite og utsetting for å styrke lokale bestander.

Amerikansk hummer er registrert i våre farvann, men er uønsket og svartelistet.

Anvendelse

Hummer selges levende, kokt, dypfryst eller hermetisk. Kokt hummer brukes aller mest naturell, men den kan gjerne tilberedes som kald eller varm rett. Naturell er den smakfull med en godt krydret dressing i stedet for den tradisjonelle majonesen.

Næringsinnhold

Hummer har mye vitamin B12 og E samt sink. Se matvaretabellen for nærmere opplysninger om næringsinnhold. Se også sjømatdata.

Hummer
Opphavsmann: Terje Røssland
Leverandør: Høgskolen i Bergen

Relatert innhold

Generelt