Begrep

Laks

Publisert: 30.08.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Huskelappen

 

Sesong:

Fangst av villaks foregår om sommeren. Oppdrettslaks omsettes hele året.

 

Størrelse:

Villaks kan bli opptil 1,5 meter lang og veie opptil 45 kg.

 

Med andre ord:

Latin: Salmo salar

Engelsk: Atlantic salmon

Fransk: Saumon atlantique

Tysk: Lachs

Atlantisk laksAtlantisk laks

Laksen er anadrom. Det vil si at den gyter i ferskvann og lever det meste av livet i havet. Etter to til fem år i elva gjennomgår lakseyngelen en forandring som gjør den i stand til å leve i saltvann. Denne prosessen kalles smoltifisering. Når lakseyngelen er blitt smolt, forlater den elva og drar ut i havet. Etter to til fire år i havet blir den kjønnsmoden og starter gytevandringen tilbake til elva den kom fra.

Parr, lakseyngel. FotoLakseyngelen kalles parr. Legg merke til de typiske fingermerkene på siden.   

Laks på vei opp fossen. FotoStillehavslaks på vei opp fossen.  

Bildet viser laksemerder i rekkeOppdrettsanlegg, merder, er et vanlig syn langs norskekysten.  

Utbredelse

Atlanterhavslaks er utbredt i det nordlige Atlanterhavet. Her vandrer den kjønnsmodne laksen inn til kystene og opp i elevene for å gyte. Norge har mange lakseførende vassdrag.

Fangst

Fisket etter villaks har tradisjonelt vært knytta til laksens vandring mot land for å gyte. I dag er fisket strengt regulert og i hovedsak forbeholdt sportsfiskere. Dette innebærer at tilgangen på vill laks er begrenset.

Oppdrett

Norge har vært en pioner i utviklingen av lakseoppdrett og har siden gjennombruddet med sjøbasert oppdrett i 1970-årene beholdt sin posisjon som verdens ledende produsent av atlantisk laks. Som kyst- og eksportnæring har laksenæringen fått svært stor betydning for Norge. Den store produksjonsveksten, som for alvor skjøt fart i 1980-årene, har bidratt til at laksenæringen i dag står for om lag 50 prosent av den samlede eksportverdien (tall fra 2008) av norske fiskeprodukter.

Hel laks og laksefilét. FotoLaks er en råvare som brukes på mange måter. Laks kan spises rå som sushi. 

Røykelaks med karse. FotoRøykelaks og karse servert på pikelet. 

Anvendelse

Laks selges fersk eller dypfryst i skiver, som fileter eller som hel fisk. Laksefileten kan også være gravet, kaldrøykt og varmrøykt. Fersk laks kan brukes rå til sashimi og sushi, den kan kokes, stekes og grilles og er utmerket i wok- og gryteretter. Røykt laks kan brukes som pålegg eller i salater, pasta og i andre kombinasjoner.

Næringsinnhold

Oppdrettslaks er ernæringsmessig et glimrende produkt. Den inneholder mye omega-3-fettsyrer og er rik på de fettløselige vitaminene A og D. I tillegg er laks en god proteinkilde.

Se matvaretabellen for nærmere opplysninger om næringsinnhold.