Fagstoff

Logistikkoperatør

Publisert: 18.10.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Jobbe på kontor

Logistikkoperatører arbeider på varelager og godsterminaler og må kunne bruke manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling.

Lenker til nettbutikker og sporingssider: 

Lagermedarbeider    

SendingsnummerMerkelapp med sendingsnummer 

Sverre arbeider som logistikkoperatør på sentrallageret for en elektronikkjede som bare driver nettsalg. 

Etter hvert som kundene handler på nettet, tar Sverre ut kundeordrer. Varene er lagret i reoler som er delt inn i hyller, som igjen er delt i fag og lokasjoner. Hver vare har sin egen lageradresse på formen reolnummer, hyllenummer, fagnummer, lokasjonsnummer. Sverre vet derfor akkurat hvor varen er, når han får oppgitt lageradressen.  

Plukking fra hylle
Opphavsmann: Bjørn Norheim

For å lette plukkingen sorterer datasystemet de aktuelle varene i stigende nummerrekkefølge. Sverre slipper derfor å kjøre i sikksakk for å plukke varer. 

Når Sverre har plukket varene, merker han dem med et unikt sendingsnummer og skanner dette nummeret. Deretter genererer datasystemet automatisk en e-post som går til kunden. Ved hjelp av sendingsnummeret kan kunden selv spore pakken. 

Forslag til øving 

Du arbeider på et lager for en nettbutikk og skal plukke en ordre. Forklar framgangsmåten.

Oppgaver

Generelt