Fagstoff

Informasjonsteknologi, kundeservice og produktivitet

Publisert: 18.10.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Jobbe på kontor

Her skal vi vise eksempler på hvordan medarbeidere i service- og samferdselsfagene kan bruke IKT i reiselivs-, handels- og transportbedrifter. IKT kan føre til bedre kundeservice – og kan også øke bedriftens produktivitet. Begge deler bidrar til å styrke konkurransekraften.

Eksempler på tiltak som bedrer kundeservicen 

Sporing av postpakkePakkesporing
Fotograf: NKI Forlaget

Ved bruk av IKT kan kundene straks få svar på spørsmål de måtte ha: 

 • Finnes det ledige hotellrom? 
 • Hva koster en reise fra A til B med transportør C? 
 • Har leverandøren den aktuelle varen på lager? 
 • Når kommer varen jeg bestilte (pakkesporing)? 

Kan du selv komme på egne eksempler?

Eksempler på tiltak som øker produktiviteten 

Ved hjelp av IKT kan vi spare mye manuelt arbeid: 

 • Bedriften trenger ikke personell til å svare på spørsmål som kundene selv kan finne svar på via Internett. 
 • Bedriften sparer personell når kundene selv registrerer sine ordrer. 
 • Bedriften sparer personell på å bruke nettbank der kundene registrerer all betalingsinformasjon. 

Fortsett lista selv, den er lang.