Fagstoff

Aktivitør

Publisert: 31.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Eldremanikyr i Bergen

Dersom du liker å arbeide med andre mennesker og selv er glad i å drive ulike former for håndverks- og formingsaktiviteter, kan aktivitør være yrket for deg. Aktivitører finner vi på svært mange slags arbeidsplasser. Det kan være i arbeid med barn og ungdom i skoler, barnehage og fritidsordning. Det kan være i arbeid med eldre i sykehjem, dagsentre og omsorgsboliger. Eller det kan være i arbeid med mennesker som av ulike grunner trenger rehabilitering på sykehus, vekstbedrifter eller rehabiliteringssentre.

Aktivitør hjelper elev. Foto.Aktivitør hjelper elev  

Aktivitørfaget skal bygge på det friske og reparerbare i alle mennesker. Forandringer i samfunnet, sykdom, skader eller alder kan føre til at mange mennesker kan ha problemer med å finne seg til rette i skole, arbeid og fritid Aktivitøren skal medvirke til å legge til rette for disse slik at den enkelte kan oppnå følelsen av mestring, kanskje også oppleve en større mening med livet. Respekt for det enkelte mennesket er helt grunnleggende for aktivitørens arbeid. Og personlige egenskaper som godt humør, tålmodighet og vennlighet kan komme godt med.

Aktivitør for eldre
Leverandør: NRK
Aktivitør spiller sjakk med elever. Foto.Aktivitør Sjakk  

Som aktivitør behøver du ikke være spesialist på bestemte håndverk, men må lære deg å aktivisere andre mennesker i ulike håndverks- og formingsaktiviteter. Det kan være treskjæring, kurvfletting, strikking, brodering, veving, tegning og maling, eller det kan være kulturaktiviteter som konserter, kino, teater og museumsbesøk. Det kan være andre sosiale og trivselsskapende aktiviteter som spill, kafébesøk og turer i skog og mark, eller det kan være hjelp og opplæring i dagligdagse aktiviteter som påkledning, matlaging og lesing.

For bedre å forstå hvordan en aktivitørs arbeidsdag kan være, tok vi turen til Økern sykehjem i Oslo. Der traff vi Gunn Soløst, som har arbeidet som aktivitør i 26 år. I tillegg til 56 demente faste beboere, drives det også to dagsentre med sine egne aktivitører. De færreste av beboerne på Økern sykehjem er i stand til å holde på med et håndarbeid. De aktiviseres derfor først og fremst gjennom ulike turer og ikke minst gjennom sang og musikk. Det er også ansatt en musikkterapeut på sykehjemmet.

Aktivitør (Lang vers) 

Den dagen vi kommer på besøk skal det være musikkcafé på sykehjemmet. Her synges det kjente sanger, og serveres kaffe og is. Og denne dagen var det fint besøk på musikkafeen. En liten gruppe barn fra Økern barnehage, som er nærmeste nabo til sykehjemmet, kom for å framføre det lille eventyret om de tre bukkene som skulle til fjells og måtte passere over ei bru der det lå et troll under. Og som aktivitør er Gunn Soløst utkledd som cafévertinne og leder arrangementet med stø hånd.

Aktivitør (Kort vers)
Leverandør: NRK
Det er brukernes evner, ønsker og interesser som bestemmer aktivitetene. Derfor må aktivitøren være god til å kommunisere med andre, være god lytter og ha evne til å leve seg inn i andre menneskers situasjon. Som aktivitør må du lære deg et stort antall virkemidler som du kan spille på, og det gjelder å være oppfinnsom og legge til rette for aktiviteter som passer den enkelte bruker. Det er du som aktivitør som må finne ut av behovene og planlegge aktivitetene for den enkelte.

Etter Design og håndverk Vg1 kan du ta utdanning som Aktivitør på skole Vg2, og deretter Vg3 Bedrift, som er to år læretid i bedrift. Alternativt kan du et tredje år ta påbygging til generell studiekompetanse.