Fagstoff

Trafikanten

Publisert: 18.10.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Kjøreopplæring

En trafikant er et menneske som bruker veien for å komme seg fra A til B. Det er bilførere, mopedførere, mc-førere, yrkessjåfører, unge og gamle, gående og alle andre som er ute i trafikken. 

Mennesker er tenkende vesener med evne til å handle slik de selv finner best. De kan derfor finne på å ignorere eller overse en del trafikksikkerhetstiltak. 

Holdninger 

Vi kan si at holdninger er de kunnskapene og følelsene vi har rundt noe. Gode holdninger vil da være kunnskaper og følelser som stemmer med regelverket og resten av trafikksystemet. Trafikksikkerhetstiltak rettet mot trafikanten er et viktig og langsiktig arbeid. Gode holdninger skapes over tid, og grunnlaget blir lagt allerede i barneårene. 

Ungdomsulykker 

Ungdomsulykker er noe av det mest tragiske som kan ramme en familie og et samfunn. Gode forebyggende tiltak er et viktig arbeid, og førerkortopplæringen er kanskje det viktigste tiltaket. Denne opplæringen prøver å gi deg tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter før du slippes ut i trafikken på egen hånd, og det er et viktig sikkerhetstiltak. De fleste er også redde for å miste førerkortet, slik at trafikksikkerhetstiltak som går på retten til å kjøre et motorkjøretøy, kan virke slik at flere følger de bestemmelsene som gjelder. 

Trafikalt grunnkurs 

Da du gikk i 10. klasse i ungdomsskolen, kunne du begynne på det trafikale grunnkurset. Ellers er aldersgrensen 15 år. Du skal ha gjennomført dette kurset før du begynner å øvelseskjøre. Dette er et trafikksikkerhetstiltak som er rettet mot trafikanten, og årsaken er at det er lurt å gi kunnskaper før ferdigheter når holdninger skal dannes. 

Mopedfører 

Dersom du er ferdig med det trafikale grunnkurset og går i 10. klasse, kan du øvelseskjøre med moped selv om du ikke har fylt 15 år. Som mopedfører er det viktig at du beskytter deg mest mulig. Som liten mopedist kan du være nokså usynlig i trafikken, og et godt tiltak er å ta på seg en gul refleksvest. Passende klær og sko er også viktig, i tillegg til hansker. Dette er tiltak du gjør selv. Hjelm er påkrevd når du kjører moped eller mc, og hjelmen redder hvert år mange liv. 

Øvelseskjøring med bil 

Du kan ikke øvelseskjøre med bil før du er 16 år. Da er det fornuftig å ta timer på en trafikkskole før du begynner å kjøre med mor og far, slik at du får et godt og riktig grunnlag. Deretter skal du øve så mye som mulig hjemme. Grunnen til det er at en fersk sjåfør med bare noen timer i skolebilen er svært utsatt for ulykker den første tida han kjører alene. Med litt erfaring reduseres ulykkesrisikoen atskillig. Når du får øvd deg mye før du tar førerkortet, skaffer du deg erfaring og reduserer risikoen for ulykker betraktelig. Derfor er dette et trafikksikkerhetstiltak som det er knyttet store forventninger til. Når du er 18 år, kan du avlegge førerprøven og kjøre alene. 

Yrkessjåfører 

Yrkessjåfører på tyngre kjøretøy er etter de nye reglene pålagt en omfattende utdanning. De må gjennom et kurs på opptil 280 timer før de kan utøve yrket. Dette er regler som er fastsatt av EU, og kurset skal føre til at transportkvaliteten blir bedre, konkurransevilkårene like og trafikksikkerheten bedre. I tillegg skal yrkessjåførene gjennom et oppdateringskurs hvert femte år. 

Trygg Trafikk 

Trygg Trafikk er en organisasjon som har som mål å bidra i trafikksikkerhetsarbeidet før du tar førerkortet. I barnehagen og i grunnskolen må det også drives et målrettet trafikksikkerhetsarbeid om man skal oppnå gode holdninger seinere i livet. Sammen med Statens vegvesen driver Trygg Trafikk også holdningskampanjer for russen. 

Gutter og jenter i trafikken 

Når ungdommer drepes i bilulykker, er det helst slik at gutter blir drept som bilførere, mens jenter mister livet som passasjerer. Guttene er ofte mer utagerende enn jentene. De kjører fortere, mer uvørent og har et slags behov for å synes. Jentene er derimot mer varsomme og viser ofte bedre trafikal vurderingsevne enn guttene. Et trafikksikkerhetstiltak med tanke på å redusere ungdomsulykkene er å påvirke jentene til å si ifra. Gutter hører ofte på jenter, og når jentene forteller at de ikke synes det er tøft, vil hensikten ofte være oppnådd.  

Helse, miljø og sikkerhet 

HMS er en forkorting for helse, miljø og sikkerhet. Det er lovfestet at alle virksomheter skal drive et aktivt HMS-arbeid. I mange andre yrker enn sjåføryrket kan bilbruk være en del av jobben. Mobile vektere skal kjøre rundt for å kontrollere og se etter, selgere skal besøke kunder, helsepersonell besøke pasienter hjemme, og håndverkere skal til byggeplasser. Mye av arbeidstida tilbringes i trafikken. Trafikksikkerhet som en del av HMS-arbeidet har ikke hatt noen stor plass. Det finnes prosedyrer for hvordan saga skal brukes og trappa skal gås, men ingen ting om hvordan bilen skal brukes. Dette er et satsingsområde innenfor trafikksikkerhetsarbeidet. Man skal nå begynne å se HMS og trafikksikkerhet i sammenheng.