Fagstoff

Kjøretøyet

Publisert: 18.10.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Familiepiknik med Mercury stasjonsvogn

I riktig gamle dager var bilene svært firkantet i formen, så ble de noe rundere, og i dag er en moderne bil avrundet med det vi kaller aerodynamiske linjer. Det vil si at bilen er utformet for å minske luftmotstanden. Bilene er også utformet med tanke på at en fotgjenger skal bli minst mulig skadd ved en påkjørsel.

Den største forskjellen ser du ikke. Det gjelder elektronikken som er bygd inn i bilene for at trafikken skal bli tryggere. Vi skiller mellom passiv og aktiv sikkerhet. 

Passiv sikkerhet 

Når bilen er støtabsorberende, er det en passiv sikkerhet. Det vil si at selve kupeen der fører og passasjerer sitter, er stiv og danner et beskyttende bur. Fronten og bakdelen av bilen skal være myke og dempe støtet ved en eventuell kollisjon. I sidene skal det være stålbjelker som gjør at bilen ikke blir presset sammen ved en sidekollisjon. 

Aktiv sikkerhet 

Beltestrammer på sikkerhetsbeltene og kollisjonspute («airbag») er eksempler på aktiv sikkerhet. Det er viktig å merke seg at uten bruk av bilbelte kan kollisjonsputa være direkte farlig. Puta blir utløst av en liten sprengladning som blåser den opp i raskt tempo. Under en kollisjon vil personer uten bilbelte stupe framover, og møtet med puta kan være drepende. 

ABS-bremser 

Elektronikken har også ført til at vi har fått bremser som ikke låser hjulene på bilen, selv ikke ved nødbremsing. Det betyr at føreren i tillegg til å bremse også styrer unna farlige situasjoner. Dette systemet kalles i dagligtale ABS-bremser.

Intelligente systemer  

Siste nyhet er intelligente biler som kan «snakke» sammen. Dette er ikke kommet i alminnelig bruk ennå. Tenk deg at det har skjedd en ulykke i en sving, og det kommer en bil som må bråbremse. Den sender da ut signaler slik at neste bil får et varsel og kan bremse ned uten at føreren er borti bremsepedalen. Denne bilen sender så ut nye signaler, og så videre. Et annet system som delvis er tatt i bruk, er å opprettholde korrekt avstand til forankjørende bil automatisk. Er avstanden for liten, vil bilen selv tilpasse avstanden slik at den også hindrer påkjørsel bakfra. I årene framover vil det komme mange slike nyheter.