Fagstoff

Vei

Publisert: 18.10.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Introduksjonsvideo «Vei». Opptak ved Norsk Teknisk Museum.
Leverandør: Amendor AS

Veitransporten er den mest ulykkesutsatte transportformen. Trafikksikkerhetstiltakene retter seg mot alle deler av trafikksystemet og er et omfattende arbeid. Det skal du få lære om nå. 

Trafikkulykker 

Det er veitrafikken som krever flest liv i norsk transport. I 2010 mistet 208 mennesker livet i veitrafikkulykker. Det var fire færre enn året før og det laveste antallet på 57 år.

De 208 omkomne fordelte seg på 110 bilførere, 39 bilpassasjerer, 26 motorsyklister, 5 syklister, 22 fotgjengere og 6 i kategorien andre trafikanter. Ingen mopedister omkom på veiene i 2010. 76 % av de omkomne var menn.

9130 personer ble skadd i trafikken i 2010. Det var 714 færre enn i 2009 og det laveste antallet trafikkskadde på 44 år. Til sammenligning viser tallene et årlig gjennomsnitt på 250 omkomne og 11 215 skadde for perioden 2001–2010.
(Kilde: SSB) 

Dersom vi ser på antall biler i forhold til veilengden, hadde hver bil i 1945 nesten en halv kilometer vei til disposisjon. I dag disponerer hver bil bare vel 30 meter. Biltettheten har økt, mens dødstallene har gått ned. Det må bety at vi har gjort noe riktig i trafikksikkerhetsarbeidet på vei, og det er et viktig steg i arbeidet mot nullvisjonen. 

 

Trafikksystemet 

Veitrafikksystemet består av fire deler. For det første har vi veien. Norge har over 90 000 kilometer vei som inngår i trafikksystemet. Det er mer enn to ganger rundt jordkloden ved ekvator.

Så har vi kjøretøyene som skal bruke veien. I Norge er det i alt 2,3 millioner biler av forskjellig slag. Det er flest personbiler, og de teller 1,9 millioner. Det vil si at det er om lag 2,6 nordmenn per personbil.

For at det ikke skal bli kaos i trafikken, er det nødvendig med styring. Myndighetene gir regler som vi skal følge, og reglene skal være kjent for alle. Noen hevder at om alle fulgte trafikkreglene, ville alle helsekøer bli borte. Det er noe å tenke over.

Til sist har vi trafikantene. De er kanskje den viktigste delen i hele systemet. Det hjelper ikke hvilke tiltak som gjøres for å sikre veitrafikken, hvis ikke trafikantene følger lovene og reglene. Det hjelper heller ikke at veiene blir tryggere, om de ikke brukes slik det er tenkt. Og det hjelper heller ikke med tiltak i kjøretøyene om de ikke tas i bruk. Bilbeltet er kanskje det som kan berge flest liv, om alle brukte det.

Dersom du klikker på en av delene, får du mer kunnskap om trafikksikkerhetstiltakene som skjer innenfor hver del av trafikksystemet. 


Veg   Kjøretøy    Styring   Trafikant