Begrep

konføderasjon

En konføderasjon er et forbund mellom suverene stater. Idealet er å avgi minst mulig makt til et overnasjonalt nivå. Enstemmighet er et stikkord. Det vil si at vedtak ikke vil være gjeldende med mindre alle statene er enige.