Veiledning

Om dette kapitlet

Publisert: 17.08.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Storbyen

– stedet som symboliserer livet i moderniteten og postmoderniteten.

 

Det er ikke uten grunn at nettopp storbyen alltid har vært et yndet tema hos mange modernistiske og postmodernistiske forfattere.

Times Square i New York. Foto.Times Square, New York City, USA   

Innhold

Et sentralt læreplanmål for Vg3 er at du skal kunne

  • analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng

Hvor mange oppgaver bør du arbeide med?

 

Du får neppe tid til å løse alle oppgavene i kapitlet. Læreren din setter sikkert opp en plan for arbeidet. I tillegg kan du kanskje velge noen tekster selv?

 

Det er også en god idé å lese introduksjons-tekstene til alle oppgavesidene i kapitlet, uavhengig av om du skal løse oppgavene eller ikke. På denne måten får du skaffet deg god oversikt over sentrale forfattere.

I dette kapitlet finner du lærestoff, videoklipp, tekster og oppgaver som dekker deler av dette målet på en grundig måte.

Slik er kapitlet bygd opp

Kapitlet åpner med en gjennomgang av modernismen som kulturell strømning og litteraturhistorisk periode. Denne innledende delen er på fire sider:

  • Modernisme
  • Modernismen og det moderne prosjektet
  • Modernismens mange ismer
  • Postmodernisme

Oppgavene

Etter fagstoffsidene kommer oppgavene. De er delt inn i fire bolker:

  • Oppsummeringsspørsmål
  • Lyrikken: Fra by-slam til poesi-slam
  • Romanen: Fra indre virkelighet til medievirkelighet
  • Dramaet: Fra Ibsen til Fosse
Les mer

Oppsummeringsspørsmålene

Til alle fagstoffsidene om modernismen fins det oppsummeringsoppgaver. Disse oppgavesidene har samme navn som fagstoffsidene de hører sammen med.

Litteraturoppgavene

Litteraturoppgavene er ordnet etter sjanger (lyrikk, roman og drama), og deretter kronologisk innenfor hver sjanger slik at de eldste tekstene kommer først.

skjul