Oppgave

Marcel Proust: På sporet av den tapte tid

Publisert: 22.08.2011, Oppdatert: 24.08.2017

Den franske forfatteren Marcel Proust (1871–1922) skal ha skrevet mange av tekstene sine mens han lå i senga si. Det gjorde han ikke fordi han var spesielt lat. Se video-klippet på denne sida, og du får vite hvorfor!

Bilde av forfatteren Marcel ProustMarcel Proust (voksfigur)  

Introduksjon

Forfatteren, kritikeren og essayisten Marcel Proust (1871–1922) var en sentral representant for modernismen i europeisk litteratur. Mest kjent i dag er sjubindsverket På sporet av den tapte tid, som kom ut i perioden 1913–1927. I videoklippet Lesekunst 8 nedenfor får du vite mer om livet, verket og skrivemåten hans.

 

Oppgave 1

Marcel Proust: På sporet av den tapte tid

Se første del av NRK-programmet Lesekunst 8 (nedenfor).

 

  1. Hvor og hvordan brukte Proust å arbeide?
  2. I 1913 kom første bind av verket På sporet av den tapte tid. Hvor mange bind og sider er verket på totalt?
  3. Proust skiller mellom to typer erindring. Hva er den "ufrivillige erindringen", som Proust kaller den? Hva er det som utløser denne typen erindring? Og hva skiller den ufrivillige erindringen fra den vanlige, rasjonelle erindringen?
  4. I en av scenene i boka er jeg-personen hjemme hos moren sin og spiser Madeleine-kaker. Hvorfor er denne scenen viktig?
  5. Proust skiller mellom det sosiale jeg og det dypere jeg. Hva ligger i disse to begrepene? 
  6. Hva sier Proust selv at han vil skrive om?
  7. Hvor er det handlingen foregår i På sporet av den tapte tid?
  8. Hva betyr tittelen? Hva er "den tapte tid"?
  9. I mange romaner er tidsrekkefølge (kronologi) et viktig komposisjonsprinsipp, det vil si en måte å ordne innholdet på. Slik er det ikke i Prousts verk. Hva slags komposisjonsprinsipp er det han bruker?
  10. Nevn modernistiske trekk ved Prousts verk.

NRK-programmet Lesekunst 8 handler om tre sentrale modernistiske forfattere. Den første som blir presentert, er Marcel Proust. De to andre er Virginia Woolf og Franz Kafka.

Lesekunst 8: Modernismen   

Oppgave 2

Skriv selv

Skriv en tekst på minst en halv side der du skildrer en "ufrivillig erindring", det vil si et minne som blir framkalt av et sanseinntrykk. Det kan for eksempel være en lukt, en smak, en lyd, et musikkstykke, et fotografi eller et bestemt sted som vekker denne erindringen.