Oppgave

Postmodernisme

Publisert: 18.08.2011, Oppdatert: 03.05.2018

Oppgave 1

Oppsummeringsspørsmål

Les fagteksten "Postmodernisme" og se videoen om samme emne.

 

 1. Hva er postmodernisme? Gi en kort forklaring.
 2. Modernistene brøt bevisst med tradisjonen og tok avstand fra massekulturen. Hva slags forhold har de postmodernistiske kunstnerne til tidligere tiders kunststiler og til massekulturen?
 3. I fagteksten og videoen er det nevnt flere kjennetegn ved postmodernistisk kunst, blant annet de som er listet opp nedenfor. Forklar dem litt nærmere.
  • stilblanding og sjangerblanding
  • bevisste lån fra andre(s) verk
  • metafiksjon
  • fokus på prosess framfor ferdig kunstverk
  • brudd med kravet om originalitet
 4. Hvorfor kaller Per Thomas Andersen Aker Brygge i Oslo for et postmoderne landskap?
 5. Beskriv kort noen av de postmodernistiske prosjektene til Kjartan Slettemark, Kristoffer Schau og Triztan Vindtorn.
 6. Nevn noen kjennetegn ved det postmoderne samfunnet og ved menneskene som lever i dette samfunnet.
 7. Den franske filosofen Jean-François Lyotard har hevdet at de "store fortellingene" er døde i det postmoderne samfunnet.
  • Hva mente han med det?
  • Gi noen eksempler på slike "store fortellinger".
  • Hvilken "stor fortelling" var det Lyotard framfor alt hadde i tankene?
 8. Hva gjør Hanne Ørstavik og Erlend Loe til postmoderne forfattere?

 

Oppgave 2

Popkunst – en postmodernistisk kunstretning

Les den korte teksten nedenfor og jobb deretter med spørsmålene.

 

 1. Når ble popkunsten til en av de dominerende stilretningene i USA?
 2. Hvilken kunstner var en viktig representant for denne retningen?
 3. Pek på typisk postmodernistiske trekk ved popkunsten.
 4. Kunstneren Hariton Pushwagner er en norsk representant for popkunsten. Finn noe informasjon om ham på Wikipedia. Og finn ut hvorfor han valgte kunstnernavnet Hariton Pushwagner!
 5. Gå på hjemmesiden til Pushwagner og ta en titt på serigrafiserien En dag i familien Manns liv fra 1980. Hva slags inntrykk får du av hverdagen og livet til denne familien?

 

Popkunst

Andy Warhol (1928–1987) var blant de første postmoderne billedkunstnerne. I stedet for å male eller tegne egen "original" kunst, valgte han å bruke allerede kjente bilder og fotografier. Han manipulerte og bearbeidet reklameannonser og bilder fra magasiner, og lekte seg med å sette dem sammen på nye måter. Bildekollasjen nedenfor er et godt eksempel på denne typen "resirkulering" av eksisterende verk. 

Warhol var en representant for popkunsten (Pop Art), som ble til en av de dominerende kunstretningene i USA på 1960-tallet. Mens de modernistiske malerne så ned på masse- og under-holdningskulturen, lånte popkunstnerne tema og teknikker fra nettopp denne kulturen.

"Sixteen Jackies"

Dette verket av Warhol  er satt sammen av seksten portretter av Jacqueline Kennedy (1929–1994). Hun var gift med den amerikanske presidenten John F. Kennedy, og var et moteikon og stilideal for kvinner verden over.

 

Jacqueline Kennedy ble også beundret for måten hun mestret den vanskelige situasjonen da mannen hennes ble myrdet i 1963. Verket til Warhol er fra 1964.

Bildet Sixteen Jackies av WarholSixteen Jackies  

Oppgave 3

Postmodernismen i arkitekturen

Les fagsiden Postmodernismen i arkitekturen. (Du kan også gå til fagsida ved å bruke lenken i relasjonsfeltet.) 

 

 • Hva slags ideer er det som får gjennomslag blant arkitekter fra 1960-tallet og utover? 
 • Ser du noen paralleller til utviklingen innenfor kunst og litteratur?
Relatert innhold

Generelt