Oppgave

Modernismen og det moderne prosjektet

Publisert: 17.08.2011

Oppgave

Spørsmål til fagteksten

Les fagsiden "Modernismen og det moderne prosjektet" og svar deretter på spørsmålene.

 

  1. Forklar kort hva vi mener med det moderne prosjektet.
  2. Hva var de sentrale ideene som preget dette prosjektet?
  3. Hvorfor var 1700-tallsfilosofene så opptatt av opplysning?
  4. Hvilke forventninger hadde de til vitenskapen?
  5. Hva slags utfordringer og problemer fulgte i kjølvannet av den vitenskapelige og teknologiske utviklingen?
  6. Hvorfor kan vi si at modernismen er en kritikk av det moderne prosjektet?
Relatert innhold