Fagstoff

Konfigurasjon av trådløse nettverk

Publisert: 06.09.2011, Oppdatert: 13.09.2017

Tråsløst internett, instillinger

Når du skal sette opp trådløse nettverk, er det viktig at du sørger for at de fungerer optimalt og er tilstrekkelig sikret. Dette gjør du ved å konfigurere de trådløse enhetene.

Å konfigurere en Wi-Fi-løsning på rutere er i utgangspunktet en lite komplisert sak, ettersom de aller fleste rutere har en lik grunnleggende konfigurasjon. Den største utfordringen ligger i det grafiske brukergrensesnittet på hver enkelt ruter. Vanligvis følger det brukermanualer med produktet, men vi kan også finne slike på produsentens nettsider.

De fleste trådløse rutere konfigureres i dag gjennom et web-grensesnitt. Du får kontakt med dette ved å skrive ruterens IP-adresse i nettleseren. Som vi ser på bildet til høyre, er det få inntastinger og handlinger som kreves for at dette skal fungere. Men vi må likevel ta en del bestemmelser om hvordan vi ønsker å ha dette.

Følgende punkter er avgjørende for selve konfigurasjonen:

  • Enable/Disable Wireless: Dette valget gir deg mulighet til å skru av eller på Wi-Fi på ruteren.
  • Wireless Network Name: Dette er navnet på nettverket, som vil være synlig hos brukerne, også kalt SSID.
  • 802.11 Mode: Hvilken 802.11-standard som skal brukes, blir bestemt her, og dette er også en vesentlig del av planleggingen. Sørg for å sette deg inn i dette på forhånd.
  • Wireless Channel: Her blir det bestemt hvilken kanal som skal benyttes på Wi-Fi-oppsettet. Mange rutere har "Ch 6" som normalinnstilling. Det kan være lurt å bruke andre kanaler dersom det er mye Wi-Fi-trafikk i området.
  • 802.11 Mode: Hvilken 802.11-standard som skal brukes blir bestemt her, og dette er også en vesentlig del av planleggingen. Sørg for å sette deg inn i dette på forhånd.
  • Wireless Channel: Her blir det bestemt hvilken kanal som skal benyttes på Wi-Fi-oppsettet. Mange rutere har "Ch 6" som normalinnstilling. Det kan være lurt å bruke andre kanaler dersom det er mye Wi-Fi-trafikk i området.

Husk også at du sikrer nettverket tilstrekkelig med en krypteringsnøkkel.