Fagstoff

Ikke-verbal kommunikasjon

Publisert: 25.07.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Huskelappen

Ikke-verbal kommunikasjon består av

 • stemme
 • blikk
 • ansiktsuttrykk
 • gester og kroppsbevegelser
 • klær, hår og sminke
 • berøring
 • fysisk avstand

Kvinner i samtale. Foto.

Her kan du lese om ikke-verbal kommunikasjon. Ikke-verbal kommunikasjon kalles også kroppsspråk. Kroppsspråket består av bevegelser, gester, smil, tårer, påkledning, sminke og så videre. 

Ikke-verbal kommunikasjon – kroppsspråk

Språket er bare ett av mange virkemidler vi bruker når vi kommuniserer med hverandre. Stemme, blikk, ansiktsuttrykk, gester og kroppsbevegelser, berøring og fysisk avstand er andre midler vi tar i bruk for å få fram budskapet i det vi ønsker å formidle. Det er disse ikke-verbale virkemidlene vi skal ta for oss her.

 

Bilde av en sint mann på telefon.Dårlig kommunikasjon

 

Gutt som er forelsket og glad. Foto.Vennskap 

Stemmen

Vi kan variere bruken av stemmen på mange måter for å understreke budskapet vi ønsker å få fram. Vi kan variere

 • styrke (sterk/svak)
 • tonefall (stigende/synkende)
 • tempo (raskt/sakte)
 • pauser (korte/lange)
 • klang (hard/myk/monoton osv.)
 • rytme (rask/rolig/stotrende osv.)

Blikket

Blikket gir viktig tilleggsinformasjon om det budskapet senderen formidler til mottakeren. Mottakeren, på sin side, må tolke hva senderen forteller med sitt blikk. Under finner du noen funksjoner som blikket kan ha i kommunikasjon:

 • gi informasjon
 • regulere samværet mellom mennesker
 • uttrykke nærhet eller intimitet
 • utøve sosial kontroll
 • lette gjennomføringen av en oppgave
 • gjøre narr av noen
 • vise at man lytter og følger med

Ansiktsuttrykk

Alle har vel erfaring med at ansiktsutrykket uttrykker følelser og avslører hvordan en person tolker og forstår opplevelser. Her finner du noen følelser som vi mennesker langt på vei uttrykker mer eller mindre på samme måte ved hjelp av ansiktsuttrykk:

 • sorg
 • glede
 • forbauselse
 • sinne
 • frykt eller redsel

Kollasje av fire ansikter.Ansiktsuttrykk er en viktig del av kroppsspråket. 

Gester og kroppsbevegelser

Ofte ser vi at folk beveger på hodet, de nikker, holder hodet på skakke eller rister på hodet når de snakker med noen. Noe lignende ser vi også med håndbevegelser. Enkelte ser nesten ut til å være avhengige av å bruke hendene for å beskrive eller understreke hva de forteller. Du kan lese mer om dette ved å sjekke lenkesamlingen.

Jente i bunad med sminke og piercing. Foto.Klær og sminke kommuniserer

Klær, hår og sminke

Måten vi kler oss på, sminker oss på, og måten vi har håret vårt på, kommuniserer hvem vi er, og hvilken gruppe vi tilhører. Dersom du arbeider på et hotell eller på en kjøttbutikk, har du trolig spesielle klær som viser at du jobber der. Det varierer om arbeidsplassen har uniform eller ikke. På steder der du kan gå i privatklær, kan det oppstå diskusjoner knyttet til hva man kan ha på seg og ikke, nettopp på grunn av at klær kommuniserer. 

Å kle seg på en akseptabel måte er en del av det å være profesjonell, men som nyansatt er det ikke alltid like lett å vite hva som regnes som akseptabelt og ikke. En samtale med de andre ansatte vil vanligvis gi et bilde av hva som forventes.

Utfordringer til deg:


 1. Hva er ikke-verbal kommunikasjon?
 2. Gå sammen og bruk stemmen på ulike måter – som beskrevet over. 
  Hvilken nytte kan du ha av å bruke stemmen på ulike måter når du jobber?
 3. Bruk blikket til å signalisere hva du føler. Klarer resten av gruppa å tolke deg?
  Hvilken nytte har du av å kunne tolke blikk?
 4. Bruk ansiktsuttrykk til å signalisere hva du føler. Klarer resten av gruppa å tolke deg?
  Hvilken nytte har du av å kunne tolke ansiktsutrykk?
 5. Finn eksempler på gester og kroppsbevegelser som brukes i kommunikasjonssituasjoner.
 6. Bruk bildet «Mange måter å kommunisere på». Diskuter hva dere kan finne ut om personen på bildet bare ved å se på klærne. Diskuter farer ved en slik båssetting etter utseende og påkledning.

Måter å kommunisere på. Tegning.    

Relatert innhold

Generelt