Fagstoff

Verbal kommunikasjon

Publisert: 25.07.2011, Oppdatert: 23.06.2017

Huskelappen:

Alle språk har visse felles kjennetegn, bl.a. disse:

  • De består av ord og lyder som representerer ting, tanker og hendelser.
  •  De følger bestemte regler, de har en grammatikk.
  •  De skaper forståelse.

Verbal kommunikasjon. Fotokollasje.  

Vi kommuniserer med ord når vi prater, når vi sender brev, når vi bruker MSN, når vi leser, eller når vi prater i telefonen. Verbal kommunikasjon kan være både enveiskommunikasjon og toveiskommunikasjon.

Gutt leser bok. Foto.Kunnskap påvirker språket vårt. 

Servitør . Foto.Kommunikasjon er viktig i kontakt med kunden.

Språk kan være svært forskjellige, til og med innen ett og samme land. I vårt land kan de fleste nordmenn for eksempel ikke snakke nordsamisk. En som kan nordsamisk, vil ikke forstå sørsamisk uten å ha lært dette språket. Noen norske dialekter kan være vanskelige å forstå for folk som kommer fra andre deler av landet.

Språk påvirkes av hvilken utdanning og hvilket yrke du har. Dette gjør at enkelte yrkers fagspråk kan være vanskelig å forstå for andre. Når du er fagarbeider og snakker med kunder, er det alltid et prinsipp at du skal bruke et språk som er forståelig for mottakeren. Du skal i tillegg forvisse deg om at den andre har forstått det du sier.

Alder påvirker også språket, og det vil ikke være naturlig at en servitør bruker det samme språket når hun er på jobb på restauranten, som det hun bruker når hun er ute med sine venner. Du må være klar over at noen av de ordene du tar som en selvfølge, kan være fremmede for kundene.

En del kunder du vil møte, kommer fra andre nasjoner og kan ikke  det norske språket godt nok til å få med seg alle opplysninger eller detaljer i en samtale.

Å være profesjonell

Som yrkesutøver forventes det noe av språket ditt. Å banne og baksnakke andre virker lite profesjonelt og vil på de fleste arbeidsplasser ikke bli akseptert. Du skal også kunne faguttrykk, slik at du kan holde deg faglig oppdatert og forstå orienteringer og opplæring som blir gitt. Du bør også kunne argumentere for det du mener er riktig.

Utfordringer til deg:
  1. Hva er verbal kommunikasjon?
  2. Sett opp en liste med regler for hvordan du mener en yrkesutøver innenfor restaurant- og matfagbransjen bør utøve verbal kommunikasjon.
  3. Lag en tekst om kommunikasjon i restauranten. Ta utgangspunkt i bildet under.
  4. Fordypning: Les om muntlig og skriftlig kommunikasjon i norskfaget.

Kelner serverer drikke