Fagstoff

Enveis- og toveiskommunikasjon

Publisert: 25.07.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Huskelappen:

  • Kommunikasjon kommer av det latinske ordet communicare, som betyr "å gjøre felles".

 

  • Kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon er viktig for alle som skal arbeide med mennesker.

Kommunikasjon. Illustrasjon.  I en kommunikasjonssituasjon er det noen som sender informasjonen, og noen som mottar den. Dersom informasjonen flyter bare den ene veien, fra sender til mottaker, sier vi at vi har med enveiskommunikasjon å gjøre. Hvis det er mulig for mottakeren å stille spørsmål eller på andre måter sende informasjon tilbake, sier vi at vi har toveiskommunikasjon.


Aviser i et stativ. Foto. Enveiskommunikasjon: Journalistene legger fram informasjonen som leseren mottar uten at hun eller han kan spørre hva journalisten har ment. 


Jente snakker i mobiltelefon. Foto.Dersom leseren ringer redaksjonen eller skriver leserinnlegg, kan det oppstå toveiskommunikasjon. 

To personer som ikke snakker med hverandre. Foto.Selv om vi har muligheten til å oppklare det som er uklart i en toveiskommunikasjon, kan det likevel oppstå misforståelser og feiltolkninger.  

 

Enveiskommunikasjon

I situasjoner med enveiskommunikasjon har vi en aktiv sender og en passiv mottaker. Fordelen med enveiskommunikasjon er at informasjonen raskt kan nå ut til mange uten avbrytelser. Den største ulempen er at mottakeren ikke får mulighet til å spørre om ting han lurer på. Det kan føre til at budskapet ikke blir forstått.

Enveiskommunikasjon skjer gjennom aviser, tv, video, taler og kommandoer. Tidligere var aviser og tv utelukkende enveiskommunikasjon. I dag ser vi at nettaviser i større grad lar leserne stille spørsmål og kommentere, og mange tv-programmer gir deg og meg mulighet til å ringe inn eller sende meldinger som kommer på skjermen.

Enveiskommunikasjon. Figur.  

Toveiskommunikasjon

Det som kjennetegner toveiskommunikasjon, er en aktiv sender og en aktiv mottaker. I toveiskommunikasjon veksler deltakerne på rollene som sender og mottaker. Fordelen med toveiskommunikasjon er at det er mulig å oppklare misforståelser og komme fram til en felles forståelse.

Når du som fagarbeider ønsker toveiskommunikasjon, bør du sørge for å

  • gi rom for tilbakemeldinger
  • ta hensyn til dine og mottakerens forventninger til situasjonen
  • skape felles forståelse for situasjonen
  • være oppmerksom på både verbalt og ikke-verbalt språk

Toveiskommunikasjon vist ved tekstbobler og piler. Illustrasjon.  

Utfordringer til deg:

  1. Tenk deg en situasjon der du selv er sender – f.eks. på et kjøkken der dere skal planlegge til et stort selskap. Du er leder. Hvordan kan du sørge for at det blir toveiskommunikasjon om f.eks. fordeling av arbeidsoppgaver?
  2. Lag en oversikt som viser fordeler og ulemper med enveis- og toveiskommunikasjon.
  3. Hvorfor kan det oppstå misforståelser også i toveiskommunikasjon?