Oppgave

Knut Hamsun: Sult

Publisert: 22.08.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Portrett av forfatteren Knut HamsunKnut Hamsun (ca. 1890) 

Introduksjon

I 1890 gav Knut Hamsun (1859–1952) ut romanen Sult, som skulle bli den første norske – og europeiske – modernistiske romanen. I Sult bryter Hamsun med mange av den tradisjonelle romanens sjangerkrav:

 

 • Romanen har ingen tydelig kronologi (tidsrekkefølge) og ingen handlingsutvikling der leseren loses fram til ei klar avslutning.
 • Den navnløse hovedkarakteren i romanen forlater til slutt Kristiania, men leseren får ikke noe svar på hvordan det går med ham.
 • Hovedkarakteren er en mislykket forfatter som på grunn av sin sterke sult ikke klarer å skille mellom drømmer, fantasier og virkelighet. Dermed blir skillet mellom ytre og indre virkelighet uklart – både for hovedpersonen og for leseren.

 

Oppgave 1

Knut Hamsun: Sult (1890)

Klikk deg inn på den språk- og litteraturhistoriske tidslinja  og finn boka om Knut Hamsun (Pan). I denne boka blir også romanen Sult presentert, med både fagtekst og et videoklipp.

 

 • På hvilken måte tematiserer Sult hvordan det er å leve i moderniteten?
 • Hvordan skiller Sult seg fra en mer tradisjonell, realistisk roman?

 

Oppgave 2

Arbeid med et tekstutdrag fra Sult

Les side 5 til 14 i Knut Hamsuns roman Sult .

 

 • Hva skjer? Gi et kort resymé av handlinga.
 • Hva er det som får størst plass i tekstutdraget, ytre handling eller jeg-personens observasjoner og sinnsstemninger?
 • Hvilket håp er det som holder jeg-personen oppe?
 • Gi tre eksempler på ulike sinnsstemninger hos jeg-personen. Hva er det som utløser dem?
 • Hvorfor er det forståelig at menneskene som møter jeg-personen på gata, synes han er merkelig eller til og med tror han er full?
 • Hvorfor er det vanskelig for leseren å danne seg et objektivt inntrykk av jeg-personens karakter?
 
Relatert innhold