Oppgave

Jan Erik Vold: Trikkeskinnediktet

Publisert: 18.08.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Portrett av forfatteren Jan Erik VoldJan Erik Vold (1939–) 

Introduksjon

På 1960-tallet debuterte en yngre og mer leken generasjon lyrikere i Norge. De såkalte profilmodernistene ville ta et oppgjør med det de så på som en symboltung og alvorspreget etterkrigslyrikk.

 

Profilmodernistene var en gruppe venstreorienterte unge studenter, skribenter, forfattere og intellektuelle som alle var tilknyttet litteraturtidsskriftet Profil. I dette tidsskriftet publiserte de både egne tekster, oversettelser, intervjuer og litteraturteoretiske artikler. Profil-forfatterne eksperimenterte med både prosa og lyrikk, og de lanserte en ny form for modernisme – Profil-modernismen eller nyenkel diktning.

 

Profil-lyrikerne hentet inspirasjon blant annet fra østlig haikudiktning, og de skrev dikt med hverdagslige og konkrete motiv. Språklig lot de seg inspirere av hverdagsspråk, sjargong, poptekster og reklamespråk. Kjente Profil-lyrikere er Jan Erik Vold (1939–), Eldrid Lunden (1940–), Einar Økland (1940–) og Paal Helge Haugen (1945–).

 

 

Oppgave

Jan Erik Vold: Trikkeskinnediktet

Klikk deg inn på den lyrikkhistoriske tidslinja nedenfor og velg perioden 1945–2000. Her finner du både "Trikkeskinnediktet" og en del bakgrunnsinformasjon som du kan bruke om du vil.

 

  1. Pek på tre trekk ved ”Trikkeskinnediktet” som er typiske for postmoderne tekster.
  2. Sammenlikn Jan Erik Volds byskildring i ”Trikkeskinne-diktet” og Rolf Jacobsens bydikt "Signaler" .
    • Hvordan vil du karakterisere grunnstemningen i de to tekstene? Finn noen passende adjektiv til hver tekst.
    • Hva slags holdninger til byen og bylivet formidler tekstene?

 

   

Relatert innhold

Aktuelt stoff