Oppgave

Tristan Tzara: "To make a Dadaist Poem"

Publisert: 18.08.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Den rumenskfødte lyrikeren og essayisten Tristan Tzara var en av dada-bevegelsens grunnleggere.

Portrett av dada-poeten Tristan TzaraTristan Tzara (1896-1963) 

Hva betyr "dada"?

Ingen kan si helt sikkert hvordan begrepet dadaisme oppstod, men det fins flere gode historier og morsomme teorier! Noen av dem kan du finne på Wikipedia.

Introduksjon

Den første verdenskrigen markerer et mentalt skille i europeisk kulturliv. Krigens gru og kaos nærmast utslettet framtidstroen og optimismen som hadde preget tida rundt århundreskiftet.

 

Under den første verdenskrigen levde mange politiske flyktninger, emigranter og kunstnere i Zürich. (Sveits var ikke involvert i krigen.) Det var her dadaismen oppstod, en kunstnerisk retning som markerte et opprør mot alle vanlige oppfatninger av hvordan kunst bør være. Den nye verden krever en ny kunst, mente dadaistene. Kunsten måtte få fram hva det ville si å være menneske i en fragmentert, oppstykket og kaotisk verden – en verden uten mening.

 

Dadaistisk lyrikk

De dadaistiske lyrikerne  ville gjennom diktene sine vise hvordan verden egentlig var: meningsløs og satt sammen av dada – ja, av ingenting. De skrev tekster med bevisst ulogisk og banalt innhold, der det tilfeldige, lekende og provoserende fikk en viktig funksjon.

 

Oppgave 1

Tristan Tzara: "To make a Dadaist Poem"

Les teksten To Make a Dadaist Poem (1920) av den dadaistiske lyrikeren Tristan Tzara (1896–1963).

 

  1. Hva er det typisk dadaistiske ved metoden som Tristan Tzara anbefaler i ”To make a Dadaist Poem”?
  2. Den siste setningen i diktet, "And there you are – an infinitely original author of charming sensibility, even though unappreciated by the vulgar herd ", betyr omtrent "Og der har vi deg – en uendelig original forfatter, sjarmerende fintfølende, om enn ikke verdsatt av den udannede saueflokken". Hvilke modernistiske (og forsåvidt også romantiske) ideer om kunsten og kunstnerrollen er det Tzara gjør narr av her?

Lyddikt

Lyddiktet er en sjanger som ble funnet opp av dadaistene. I lyddikt har språklydene mistet sin ellers viktigste oppgave, nemlig å formidle mening. Det er opp til publikum hva de vil legge i lydene og klangene.

 

Vi kan til en viss grad sammenlikne denne typen dikt med abstrakte malerier, der former og farger heller ikke skal gjengi den konkrete ytre verden.

 

Dette lyddiktet ble laget i 1917 av den tyske dadaisten Hugo Ball (1886–1927).

Lyddikt av Hugo BallKarawane (1917)  

 

Oppgave 2

Skriv og framfør dikt selv

Velg en av disse oppgavene. Samarbeid gjerne med andre!

  • Følg oppskriften til Tristan Tzara og lag et dadaistisk dikt
  • Lag et lyddikt, for eksempel etter mønster av diktet til Hugo Ball. 
Framfør diktet du/dere har laget. Lag en skikkelig performance!