Fagstoff

Gantt

Publisert: 22.07.2011, Oppdatert: 30.06.2017

Ved planlegging av læringsoppdraget setter vi opp en framdriftsplan. Her finner dere et tomt eksemplar av et GANT-diagram som kan brukes til å planlegge arbeidet.

Henry Gantt (1861−1919)

Tomt Gantt-diagram. Tabell.GANT, tomt Ingeniør, leiingskonsulent og rådgivar som rundt 1910 utvikla eit system for å vise planlagde og gjennomførte aktivitetar i eit prosjekt.

Henry Gantt

Last ned Gant-diagram i PDF-format:

Eksempel på tomt Gant-diagram