Fagstoff

Personvern

Publisert: 27.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Norges lover

I denne delen om kommunikasjon og samhandling har vi nevnt behovet for anonymisering av innsamlede data som brukes i forskningen. Andre som leser undersøkelsen skal ikke kunne gjenkjenne personen som har gitt opplysningene. Dette har med personvern å gjøre.

 

Personvern handler om retten til å få ha ditt privatliv i fred, et grunnleggende prinsipp i en rettsstat. Idealet er at den enkelte skal ha råderett over sine egne personopplysninger.1 

Lov om personopplysninger

I Norge ble personopplysningsloven satt i kraft fra 2001. Den har blitt endret flere ganger. Det viktigste formålet med loven er å beskytte mot krenkelser av personvernet ved behandling av personopplysninger. Loven gjelder både elektronisk og manuell behandling av personopplysninger. Loven gjelder også ved publisering av personopplysninger på Internett. Her finner du hele personopplysningsloven  

Retten til privatliv

I prinsippet skal en selv kunne kontrollere når, hvordan og hvor mye informasjon om egen person som spres til andre parter. Alle har rett til å ha et privatliv. Den retten er i dag sterkt truet. Både offentligheten og private instanser sitter med opplysninger om hver enkelt av oss. Det gjelder opplysninger om helse, inntekts- og skatteforhold, sivilstand og andre forhold.

Nettmedier

De moderne nettmediene er slik at en ved noen få tastetrykk lett kan spre opplysninger om adresser, nettadresser og mer personlige forhold til en rekke utenforstående instanser som kan benytte opplysningene til andre ting enn de var ment for. Vi kjenner alle til fenomenet «spam» - uønsket e-post. Ofte kan slike opplysninger spres utilsiktet, for eksempel ved at blogger, facebook-sider og e-poster «tappes» for informasjon.

Spredning av personopplysninger

Enkelte kan også ha interesse av å spre personopplysninger, religiøs tilknytning, seksuelle tilbøyeligheter, militære hemmeligheter eller annet, til et videre publikum. Da skjer det tilsiktet.

Her kan vi bare oppfordre hver enkelt til å se sitt ansvar, og tenke gjennom hva som skrives og spres utover og særskilt hva som legges ut på nettet om en selv eller andre. Datatilsynet har mer informasjon om personvern her og i en stortingsmelding fra 2012 - 2013 drøftes utsikter og utfordringer knyttet til personvern her