Fagstoff

Dokumentasjon

Publisert: 27.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Dokumentasjon, illustrasjon

Formålet med et feltarbeid som vi har omtalt tidligere, er å samle inn dokumentasjon som kan brukes i senere analyser. I tillegg til muntlige teknikker som samtale og intervju, kan en bruke observasjon eller deltakende observasjon for å komme tett inn på den gruppen en vil undersøke.

ureglementert kildebrukAvisartikkel om ureglementert kildebruk

Råd om riktig kildebruk

finner du her    

Hva er egen forskning og hva er "lånt"?

En kan gjerne samle tekster, ta bilder eller filme for å dokumentere det som observeres. En bør her skille skarpt mellom det som er resultatet av egen forskning, og det som man har lånt, kopiert, eller sitert fra andre.

Det er helt greit å bruke materiale som andre har samlet, når man skal studere et fenomen eller et folkeslag. Det finnes bøker, artikler, filmer, bilder og lydopptak som kan brukes på nytt ut fra det som er formålet for vår undersøkelse. Internett kan også være en viktig kilde til informasjon.

Oppgi kilder og referanser

Men, og det er et viktig men: Dersom man bruker andres materiale, er det «fair play» å oppgi hvor det kommer fra, hvem som har skrevet artikkelen, boken, laget filmen, eller fotografert bildene, osv. Når man skriver en fagartikkel, skal man alltid oppgi referansene - kildene man har brukt. Og dersom det er et sitat, skal man ha med sidetallet der sitatet er hentet fra. Sitatet skal også være riktig sitert. Det er viktig å ha riktig referanse dersom man har hentet opplysningene på Internett.

Det samme gjelder bruk av andres bilder, filmer og musikkopptak. Opphavsretten gjelder generelt. Det er et etisk krav at vi respekterer den.

Oppgave

Oppgave Dokumentasjon