Fagstoff

Deltakende observasjon

Publisert: 27.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Urfolk

En vanlig metode i sosialantropologisk forskning er deltakende observasjon. Det er en videreføring av observasjon som er beskrevet under "Observasjon".

 

feltarbeidKlar for feltarbeid av et hvert slag

Bilde av en spiralblokk med gråblyant.Det er lurt å ta notater

Kvinnelig tolkI noen tilfeller er det nødvendig med tolk     

Feltarbeid

Dersom man vil komme «på innsiden» av en kultur, kan det være nyttig å delta i aktiviteter og arbeid som mennesker i kulturen er engasjert i. Denne typen forskning kalles ofte feltarbeid og kan kombineres med andre metoder, som for eksempel intervju.

På samme måte som ved intervju, er det viktig at en selv har avklart hva det er en vil få kunnskap om ved å delta i kulturen. Målet er ofte å ikke skille seg nevneverdig ut fra de man observerer, derfor bør en kle seg mest mulig på samme måte og delta sosialt i samtale og diskusjoner og ta i bruk de samme redskapene som deltakerne bruker.

Notater, film og assistent/tolk

Også her kan det være aktuelt å ta i bruk notater, kamera eller filmopptaker for å dokumentere det som observeres. Dersom man deltar i en gruppe der man heller ikke kjenner språket, er det ganske vanlig å skaffe seg en feltassistent og tolk som kan oversette både språklige og kulturelle koder.