Fagstoff

Observasjon

Publisert: 27.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Observasjon

Observasjon er en mye brukt metode innen samfunns- og kommunikasjonsforskning. Det er oftest ønskelig at den som vil observere gjør seg kjent for gruppen som skal observeres og at disse gir sitt samtykke til at observatøren er til stede. Derfor er det på sin plass å presentere seg og fortelle hvilket formål en har med observasjonen.

 

Bilde av en spiralblokk med gråblyant.Det er lurt å ta notater observatørerObservatører i barnehagen

 Toveis kommunikasjon. Illustrasjon.Studiet av kommunikasjon og samhandling  

 

Sitat

Den sanne oppdagelsesreise består ikke i å finne nye landskaper, men i å se med nye øyne.

                                                                     Marcel Proust1 

 

 

Etablere tillit

Dersom man skal få utbytte av en slik observasjon, kan det være viktig å ha oppnådd tillit i den gruppen en skal arbeide blant. Det kan ta tid å bli kjent og akseptert. Det kan ofte være en snarvei dersom en blir introdusert av en som kjenner gruppen og allerede har den tillit i gruppen som er forutsetningen for en meningsfylt tilstedeværelse.

Når tillitsforholdet er etablert, kan en fritt bevege seg rundt, observere og stille spørsmål til medlemmer av gruppen. Også her kan en ta notater for senere bruk, hvis det er relevant. Dersom man for eksempel skal studere oppførselen i en barnehage, kan også videoopptak være relevant. Man kan også velge å følge bestemte barn i løpet av dagen.

Lydopptak og film

Observasjon med lydopptak kan være en fin metode dersom vi skal ta opp en samtale som etterpå skal transkriberes og analyseres. Ved at du noterer, eller filmer kroppsspråket under samtalen, kan dette trekkes inn i analysen. Likeså tilbakemeldingssignaler, overlapping osv. Dersom du trenger å repetere hva dette er, se artikler om samtaleanalyse, bl.a.  Transkripsjonssymboler