Veiledning

Kjennetegn på måloppnåelse

Publisert: 12.09.2011, Oppdatert: 24.04.2012
Ingressbilde lærerressurs (kriterier for oppnåelse av kompetansemål)

Læreplanen for faget Markedsføring og ledelse 1 har fem hovedområder, det vil si fem hovedtema. Til hvert hovedområde er det satt opp kompetansemål. Kompetansemålene er underpunkter som forklarer mer konkret hva du skal kunne. Kapittelet Markedsføringsbegrepet dekker dette kompetansemålet:

«Eleven skal kunne forklare innholdet i markedsføringsbegrepet.»

 

Det er viktig at du vet hvilket kompetansemål du arbeider med, for da forstår du bedre hva som kreves av deg. Men du får kanskje aller best hjelp i arbeidet når du vet hvilke konkrete vurderingskriterier læreren din bruker for å måle kunnskapene og ferdighetene dine, som i oversikten nedenfor.

Karakteren 1–2
Lav måloppnåelse

Karakteren 3–4
Middels måloppnåelse

Karakteren 5–6
Høy måloppnåelse

Du kan forklare noen få av begrepene som belyser hva markedsføring er.

Du kan gi noen praktiske eksempler som forklarer begrepene.

Du kan forklare de fleste begrepene som belyser hva markedsføring er, men har noen hull i kunnskapen.

Du kan gi en del eksempler, og du kan vurdere aktuelt stoff i media i et markedsføringsperspektiv.

Du viser at du kan forklare grundig og bruke alle begrepene som belyser hva markedsføring er. Overordnede stikkord her er:

  • organisasjoner
  • behov
  • etterspørsel
  • markedsføreren
  • kjøperen
  • markeder
  • markedsføringsaktiviteter
  • markedsføringens rolle i samfunnet

Du kan gi relevante eksempler, og du klarer å trekke inn aktuelle nyheter fra media som belyser hvordan organisasjoner bedriver markedsføring.

Du kan reflektere over hvordan markedsføring virker inn på en rekke områder av samfunnet vårt.