Fagstoff

Intervju

Publisert: 27.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Intervju

Vi skal studere kommunikasjon og samhandling. Intervju, eller dybdeintervju, som det ofte kalles, er en veldig vanlig metode å bruke i kulturanalyse.

Intervjuet kan være med en person eller en gruppe, eller flere personer. Det kan være et helt ustrukturert intervju, der forskeren og intervjuobjektet prater om løst og fast. Men mest vanlig er det at forskeren ønsker å spørre om intervjuobjektets erfaring vedrørende en spesiell sak. Da bruker man et semi-strukturert (halv-strukturert) intervju, der en har notert enkelte punkter en ønsker svar på.

Intervjueren bør forberede seg godt. Til jobbintervjuer er det også viktig av intervjuobjektet gjør litt forarbeide. Se filmklippet fra et fingert jobbintervju som kanskje ikke ender slik man skulle forvente.

Jobbintervju
Leverandør: NRK
  

I en kulturanalyse søker vi ofte forklaringer på noe man har funnet ut for eksempel i en spørreundersøkelse. Da er et dybdeintervju aktuelt.

Eksempel
Dersom man med en spørreundersøkelse har funnet ut at ungdom i dag røyker mindre enn før, kan man bruke dybdeintervjuer for å finne forklaringer på hvorfor ungdom røyker mindre.

Oppgaver

Intervju med Foo Fighters

I dette portrettet av Foo Fighters har programskaperen benyttet gruppe- og dybdeintervju. Se intervjuet og tenk over hvordan du utfører et dybdeintervju for å belyse sentrale problemstillinger. Hvordan har programskaperen gått fram? I hvilken grad lykkes dette?

Foo Fighters
Leverandør: NRK

Intervju med Ingvar Ambjørnsen

Les dette portrettintervjuet som er gjort av forfatteren Ingvar Ambjørnsen. Hvordan har artikkelforfatteren brukt dybdeintervju for å lage portrettet? I hvilken grad lykkes han?

Portrettintervju - eksempel

Les mer

Praktiske råd om intervju  

Intervjuguide 

Intervjuteknikk