Fagstoff

Gjennomførbarhet

Publisert: 27.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Gjennomførbarhet

Et viktig spørsmål en må stille seg når en skal gjennomføre en studie, eller en analyse, er hva som er gjennomførbart innenfor det tidsrom dere har til rådighet.

SpørsmålstegnHvordan skal vi gjennomføre studien?

Allerede når vi formulerer problemstillingen må vi også tenke på hvordan studiet skal gjennomføres. Kan vi få svar på spørsmålene ved å gjøre:

 • Observasjoner?
 • Samtaler?
 • Datainnsamling i klassen?
 • Må vi ut i felten?
 • Må vi oppsøke bestemte målgrupper?
 •  Må vi gjøre avtaler med bedrifter, organisasjoner eller andre for å få anledning til å gjennomføre studien og finne svar på problemstillingene?
 • Hvor lang tid vil det ta å få tillatelse til å komme inn i de instansene vi vil utforske?
 • Kan arbeidet gjennomføres ved datainnsamling på nettet?
 • Må vi låne bøker på biblioteket?
 • Må vi foreta innsamling av annen litteratur, tidskriftartikler eller aviser og magasiner?
 • Skal vi se på filmer eller lytte til musikk?
 • Er det ventetid på bøker og filmer som vi trenger? Eller kan vi få sakene straks?

Slike vurderinger kan være viktige for å vurdere gjennomførbarhet innenfor det tidsrommet vi har til rådighet.

 

Oppgave

I løpet av denne delen om kommunikasjon og samhandling skal dere gjennomføre en oppgave trinn for trinn. Oppgaven egner seg best som gruppearbeid i klassen.

 • Begynn med det som står i ovenstående avsnitt.
 • Bruk «oppskriften»: formål, problemstilling, avgrensning, presisering, gjennomførbarhet.
 • Dere kan begynne med en «idémyldring»: hva skal dere drøfte? En kommunikasjonssituasjon som innebærer kultur? En tekst? En samtale? En film? En utstilling? Musikk og ungdom? Moter?
 • Dere bør fordele deltemaer som de ulike medlemmene i gruppen skal arbeide med.
 • Tenk også på at resultatet av undersøkelsen til slutt skal presenteres for klassen.

Etter å ha lest neste avsnitt om metode skal dere trekke inn det som står der og arbeide videre med samme oppgave.