Fagstoff

Presisering

Publisert: 27.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
UNDER LUPEN

Mens vi arbeider med problemstilingen og kommunikasjon og samhandling, kan vi også forsøke å presisere hva vi egentlig vil. Det er en videreføring av avgrensningen.

hilseskikkerGutter hilser i ulike kulturer 

Et eksempel på en avgrensning og presisering av problemstillingen

I stedet for å studere «Hilseskikker i forskjellige kulturer», kan vi avgrense problemstillingen ytterligere til «Norske og pakistanske hilseskikker».

Da kan det være lurt å formulere deltemaer som for eksempel:

  • Hvordan hilser norsk og pakistansk ungdom på jevnaldrede?
  • Hvordan hilser de på eldre?
  •  Er det forskjell på hvordan menn og kvinner hilser på personer av samme kjønn, motsatt kjønn?
  •  Hva uttrykkes verbalt? Hva uttrykkes ikke-verbalt?
  •  Hva er vanlige samtaleemner når man møter kjente, når man møter fremmede, personer av samme kjønn, motsatt kjønn, osv.
  • Kan vi foreta en samtaleanalyse i forbindelse med hilseritualer?


Jo mer konkret vi kan formulere problemstillingen, og jo mer avgrenset og presis den blir, jo lettere blir det å gjennomføre datainnsamling, analyse og presentasjon.

På bakgrunn av det vi har gjennomgått nå i denne og foregående artikler under temaet kommunikasjon og samhandling, kan vi oppsummere:

PROBLEMSTILLING
«Vi vil presentere noe om kulturforskjeller.»
AVGRENSNING
«Vi vil velge å presentere noe om hilseskikker i ulike kulturer»
PRESISERING
«Vi vil se nærmere på norske og pakistanske hilseskikker»
NY PRESISERT PROBLEMSTILLING: HOVEDTEMA
    «Norske og pakistanske hilseskikker»
DELTEMA
Hvordan hilser ulike aldersgrupper på hverandre?

Vi kan for eksempel sette opp en tabell som presiserer det vi vil finne noe ut om. Eventuelt kan vi velge bare noen av kategoriene og droppe de andre. Da bør vi gi en begrunnelse for våre valg.

 

Kategorier
Norge
Pakistan

Barn i forhold til barn?

 

Barn i forhold til voksne?

 

 

Ungdom: Gutter, Jenter?

 

I forhold til yngre?

 

Jevnaldrende?

 

Voksne?

 

Eldre?

 

Kjønn?

 

 

Voksne: Menn, Kvinner?

 

I forhold til barn?

 

Ungdom?

 

Eldre?

 

Kjønn?

 

 

Eldre: Ovenfor jevnaldrende?

 

Yngre, Ungdom?

 

 

Fra en vag ugjennomførbar problemstilling til konkrete gjennomførbare problemstillinger

Det kan kanskje være en idé å ta opp en film fra ulike hilsesituasjoner. Da kan man også registrere verbal og ikke-verbal kommunikasjon. Samtalen kan transkriberes slik som vi så eksempel på i delen om språk og samtaleanalyse . Deretter kan vi foreta en samtaleanalyse.

I en samtaleanalyse kan en for eksempel bruke analyseverktøyet som vi også presenterte i delen om språk og samtaleanalyse, for eksempel: emne, replikk og respons, tilbakemeldingssignaler, kulturelle variasjoner, ordvalg, turtaking, overlapping og andre aktuelle tema.