Fagstoff

Formål og problemstilling

Publisert: 27.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Leiv Eriksson oppdager Nord Amerika

Skal vi analysere en kommunikasjonssituasjon eller en samtale, skal vi finne nye ting og sette navn på det. Da må vi vite hva vi vil, hva vi skal finne, hva vi har funnet og kunne rapportere tilbake om hva vi har funnet.

 

Seilskip   

«Da Columbus reiste vest over havet, visste han ikke hvor han skulle; da han kom frem, visste han ikke hvor han var; da han kom hjem, visste han ikke hvor han hadde vært.» (Sitat av ukjent opphav.)

Slik kan det gå også for andre oppdagelsesreisende. En analyse av en kommunikasjonssituasjon eller en samtale er på mange måter å sammenlikne med en oppdagelsesreise.

Det er nyttig å ha et formål.

Uformell samtale mellom venner. Foto.Samtale  

  • Skal vi analysere en samtale?
  •  Er det en kommunikasjonssituasjon som innebærer ulike kulturelle tilhørigheter?
  • Er kulturell identitet et tema?
  •  Er det pragmatikken – språket i bruk - som er i fokus?
  •  Eller er det ulike medier?
  • Språklige eller ikke-språklige uttrykksformer?


Når man har klart for seg hva man ønsker å studere, kan man gå til neste skritt: formulere problemstillingen.

Problemstilling

"Jeg vil studere kulturforskjeller!"

Mange elever som tar dette kurset, synes at det er spennende å finne ut litt om kulturelle forskjeller og kommer til læreren med slike idéer. Men denne problemstillingen er helt umulig å følge opp slik som den står. For å komme videre med en slik problemstilling, må man «ta noen grep», som det heter. Vi skal gi noen konkrete tips.

Avgrensning

Presisering 

Gjennomførbarhet