Fagstoff

Studiet av kommunikasjon og samhandling

Publisert: 27.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Samhandling

I denne siste delen av kurset skal vi lage et oppsett og gi råd for hvordan en kan gå frem for å samle inn datamateriale for analyse av ulike kommunikasjonssituasjoner, spesielt samtale. 

undersøkelseundersøkelse

Bjørn Einar Romøren intervjuer deler av hopplandslaget.foto.intervju 

En mann observerer en jente. Foto.observasjon 

Artin Henriksen på talerstolen.foto.presentasjon     

Læreplanen i kommunikasjon og kultur 3 krever generelt at man analyserer og drøfter, men disse målene er særlig sentrale:

  • analysere språklige mønstre og samtaleformer i kommunikative aktiviteter i ulike situasjoner
  • samle inn et datamateriale fra autentiske kommunikasjonssituasjoner og presentere muntlig en analyse av det
  •  gjennomføre en presentasjon om kulturell identitet og/eller kulturforskjeller

Hva skal jeg undersøke og hvordan skal jeg gå fram?

«Før jeg ved, hva jeg skal undersøge, kan jeg ikke vide, hvordan jeg skal gjøre det» Jette Fog, 1979, sitert fra1 

Kommunikasjon og samhandling er så komplekst og variert at det er vanskelig å lage en «oppskrift» som kan gjelde i alle situasjoner. Vi skal allikevel gjøre et forsøk.

I fordypningsoppgavene, som har etterfulgt hver del i denne fremstilingen, har vi allerede sett et eksempel på en fremgangsmåte for å samle inn data og drøfte det i lyset av ulike teorier. Vi har brukt følgende oppsett:

Formål og problemstilling 
Avgrensning
Presisering
Gjennomførbarhet 
Metode
Valg av metode
(Her finner du artikler om intervju og observasjon)
Dokumentasjon
Drøfting og analyse
(Her finner du artikler om analyse av politiske og andre taler)
Presentasjon