Fagstoff

Språkfunksjoner

Publisert: 27.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Samtale

Vi har tidligere i kapitlet drøftet tre ulike språkfunksjoner.

I en samtaleanalyse kan det være aktuelt å se om innleggene har (1) en ekspressiv funksjon: å uttrykke tanker, holdninger og følelser, eller (2) en referensiell funksjon: å si noe om verden, gjenstander og prosesser, eller (3) en mellommenneskelig funksjon: å utføre en språkhandling som uttrykker relasjoner til andre mennesker.