Fagstoff

Lukket og åpen samtale

Publisert: 26.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Verktøybur

Under drøftingen av hermeneutisk analysemodell drøftet vi grundig åpen og lukket kommunikasjon.

Også i siste kapittel i KK1 ga vi eksempler på åpen og lukket kommunikasjon. Vi skal derfor ikke gjenta det her, men vise til at det kan være viktig i en samtaleanalyse. En lukket spørsmålsstilling åpner bare for en bestemt type svar, mens en åpen spørsmålsstilling åpner for flere svaralternativer og mulig diskusjon.