Fagstoff

Symmetri/Asymmetri

Publisert: 27.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Samtale

Med symmetri mener vi at det er balanse mellom de to samtalepartnerne. De har like mye makt og myndighet til å føre samtalen og drive den fremover.

Med asymmetri er det gjerne den ene som dominerer samtalen. I eksemplet vårt har programlederen rett til å styre, starte og avslutte samtalen. I en samtale mellom venner forventer vi at alle skal ha like mye rett til å komme til orde.

I en klassesituasjon forventes det at læreren har makt til å styre samtalen med elevene. Det er læreren som starter timen, og elevene skal i utgangspunktet være stille inntil læreren åpner for elevenes tur ved å gi turtakingssignaler, for eksempel ved å stille spørsmål.

En klassesamtale kan lett bli en monologisk samtale, der læreren dominerer det som skal sies og ikke åpner for refleksjon, reaksjon, initiativ eller samhandling fra elevenes side. En dialogisk samtale er det motsatte, der begge parter blir aktive i samtalen. I en klassesituasjon der for eksempel elevenes innspill blir sett på som like mye verdt som lærerens synspunkter, kan det bli dialog dersom det gis tid til refleksjon, undring og diskusjon.