Fagstoff

Høflighetsindikatorer

Publisert: 26.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Medarbeidersamtale

I samtale brukes høflighetsindikatorer. Vi bruker positive høflighetsindikatorer når vi bygger den andres selvbilde eller markerer fellesskap og nærhet til mottakeren.

 HøfligHøflig

 

Å gi kompliment er kroneksemplet på en slik strategi: «Den toppen var skikkelig lekker! Hvor har du fått tak i den?» Men det er en fin balanse her. Dersom vi overdriver, kan det oppleves som «smisking».
 
Vi bruker negative høflighetsindikatorer når vi viser respekt for den andres territorium og ikke legger press på mottakeren. Vi kan for eksempel si: «Du har vel ikke litt tid til overs?» Dette gir lytteren alle muligheter til å si at han eller hun ikke har tid. Da unngår vi også overlapping. Vi blander oss ikke inn i samtalen, før det eksplisitt er vår tur.

 

Oppgave

Gjør rede på forskjellen mellom positive og negative høflighetsindikatorer.

Finn eksempler på henholdsvis positive og negative høflighetsindikatorer.