Fagstoff

Overlapping

Publisert: 27.09.2011, Oppdatert: 25.02.2015
Diskusjon

Noen ganger snakker vi i munnen på hverandre uten å ville det, fordi vi tror at en replikk er avsluttet, og da retter vi gjerne på oss selv ved å si «beklager, jeg avbrøt deg».

Det regnes som uhøflig å avbryte hverandres replikker, men i politikerdebatter ser vi ofte at politikerne avbryter hverandre og programlederen må gripe inn og styre hvem som har ordet. Når to snakker samtidig, kaller vi det overlapping.

Vi har i denne delen om samtaleanalyse sett på samtalen mellom programleder Dan Børge Akerø (DB) og Johan Olav Koss (JO) i programmet Den store klassefesten.

1. DB: Vi skal se bilde av en russebuss – [Sodomitten].
2. JO: [Jeg skal] ikke gå inn på det.
3. DB: Det står også «de anstendige» (latter).
4. DB: Her er en pansret utbrettsutgave av Koss. (stort smil)
5. DB: Hvordan var russetida? (blikk-kontakt)
6. JO: Fantastisk moro. Jeg fikk lov til å feste for første gang i mitt liv, og det var moro. (smil)
7. DB: Var det ikke noen fest før det? Er det [riktig?](spørrende ansiktsuttrykk)
8. JO: [Nei.] (rister svakt på hodet)
9. JO: Ingen torde å si noe.. mhm. Russebilen var veldig spesiell, den bygde vi sjøl.
10. DB: Var den alltid til å stole på? (stirrende)
11. JO: !Nei, det var den ikke (latter). Så vi fikk ikke godkjent den for 17. mai-toget. Så vi snek oss inn der. Midt i toget stoppet den. Det var ikke bra.
12. DB: !Jøss! (kast med hodet)
13. JO: Men løsningen var en halv flaske vodka i forgasseren. Det gjorde hele greia, så kjørte vi videre…(latter).

I eksemplet her ser vi at det er overlapping i replikk 1 og 2 markert med klammer: [Sodomitten]-[Jeg skal…], og i 7 og 8: [Riktig?] - [Nei.]

Overlapping står i samtaleanalyse for samtidig tale ofte i forbindelse med turskifte. Forskning viser at jenter har større tendenser til overlapping enn gutter. De «snakker i munnen» på hverandre, men klarer likevel å fortsette en naturlig samtale.

Oppgaver

  • Gjør observasjoner som viser hvordan dere ofte overlapper hverandre i en ivrig samtale.
  • Hvordan føles det når du blir avbrutt av en annen mens du ennå har din tur og har mer du vil si? Hvordan reagerer du?
  • Stemmer det med dine erfaringer at jenter overlapper mer enn gutter? Hva kan dette i så fall komme av?
  • Selv om jenter snakker i munnen på hverandre, har de lett for å hente samtaletråden inn igjen. Har gutter like lett for å få samtalen på rett kjøl igjen?