Fagstoff

Mellomrom/Pause

Publisert: 26.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Samtale: Tidløs

Mellomrom vil i samtaleanalyse si pause – tiden mellom to turer.

Det kan være en naturlig pause. Den kan være betydningsfull og meningsbærende. Vi kan ta pauser både for å støtte eller ta avstand fra utsagn. Både finner og japanere er kjent for å bruke mer pauser og stillhet enn vi er vant til i en vanlig samtale. Her er det altså også kulturelle forskjeller.