Fagstoff

Språkhandlingssekvenser

Publisert: 27.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Formell eller uformell samtale?

I en samtale vil vi hele tiden tilpasse ytringene våre til hverandre, og til noen typer språkhandlinger er det knyttet bestemte forventninger til oppfølging. Noen språkhandlinger hører sammen. Det skal vi se på her.

Dersom noen gratulerer deg med dagen, sier du takk. Vi kan si at disse språkhandlingene inngår i sekvenser, de hører sammen i par, slik som:

  • spørsmål – svar
  • hilsen – hilsen
  • anmodning – samtykke/avvisning
  • tilbud – akseptering/avslag
  • gratulasjon – takk

(Svennevig 2008:87).

Dersom en språkhandling av den første typen blir ytret, skapes det forventninger om at partneren skal følge opp med en språkhandling av den andre typen. Hvis vi hilser og ikke får noen hilsen i retur, vil vi undre oss over at den andre ikke hilste. Var hun uoppmerksom? Kjente hun meg ikke igjen? Var hun fornærmet for noe? Jeg kan ikke huske at hun har noen grunn til det.

I intervjuer med politikere er det ganske vanlig at de ikke svarer på det de ble spurt om, men begynner å snakke om noe annet. Var spørsmålet for nærgående? Prøver de å «ro seg unna» vanskelige ting?

Se på dette samtaleeksempelet fra Klassefesten her   Johan Olav Koss (JO) og Dan Børge Akerø (DB) snakker om russebilen til Koss:

1. DB: Vi skal se bilde av en russebuss – [Sodomitten].
2. JO: [Jeg skal] ikke gå inn på det.
3. DB: Det står også «de anstendige» (latter).
4. DB: Her er en pansret utbrettsutgave av Koss. (stort smil)
5. DB: Hvordan var russetida? (blikk-kontakt)
6. JO: Fantastisk moro. Jeg fikk lov til å feste for første gang i mitt liv, og det var moro. (smil)
7. DB: Var det ikke noen fest før det? Er det [riktig?](spørrende ansiktsuttrykk)
8. JO: [Nei.] (rister svakt på hodet)
9. JO: Ingen torde å si noe.. mhm. Russebilen var veldig spesiell, den bygde vi sjøl.
10. DB: Var den alltid til å stole på? (stirrende)
11. JO: !Nei, det var den ikke (latter). Så vi fikk ikke godkjent den for 17. mai-toget. Så vi snek oss inn der. Midt i toget stoppet den. Det var ikke bra.
12. DB: !Jøss! (kast med hodet)
13. JO: Men løsningen var en halv flaske vodka i forgasseren. Det gjorde hele greia, så kjørte vi videre…(latter).

Linje 1 til 4  er en innledning til en dialog om russetiden og russebilen. Linje 5-6 er spørsmål og svar, likeså linje 7-8. Men i linje 9 brytes spørsmål og svarsekvensen, idet JO leder inn på et nytt tema: russebilen som følges opp av spørsmål og svar i linje 10 og 11.

 

Oppgave


HilsemåterGutter hilser i ulike kulturer  

Skriv ned eksempler på ytringer som illustrerer disse fem språkhandlingssekvensene i en tenkt samtale:
spørsmål – svar, hilsing – hilsing, oppfordring – samtykke/avvisning, tilbud – akseptering/avslag, gratulasjon – takk