Fagstoff

Reparasjon

Publisert: 27.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Jobbsamtale

Når vi analyserer en samtale, vil vi ofte se at det kan oppstå misforståelser i løpet av samtalen. Noen ganger må vi kanskje inn og «reparere» eller korrigere for å sikre at alle har en felles forståelse av det som blir sagt. Dette skal vi se på her.

Husker du at ordet kommunikasjon kommer av communicare som betyr "å gjøre felles"? Hva da når taleren forstår på responsen at lytteren ikke har forstått det han/hun ønsker å formidle? Eller kanskje lytteren må stoppe opp og stille spørsmål for å få utdypende forklaring? Begge partene kan ha behov for å forklare ord og setninger, noe i innholdet eller hva slags språkhandling som var ment.Dette kalles reparasjon.

I artiklene om samtaleanalyse har vi sett på klippet fra Klassefesten her der Johan Olav Koss (JO) snakker om russebilen sin sammen med programverten Dan Børge Akerø (DB).

Samtalen forløper slik:

 

 1. DB: Vi skal se bilde av en russebuss – [Sodomitten].
 2. JO: [Jeg skal] ikke gå inn på det. 
 3. DB: Det står også «de anstendige» (latter). 
 4. DB: Her er en pansret utbrettsutgave av Koss. (stort smil)
 5. DB: Hvordan var russetida? (blikk-kontakt)
 6. JO: Fantastisk moro. Jeg fikk lov til å feste for første gang i mitt liv, og det var moro. (smil) 
 7. DB: Var det ikke noen fest før det? Er det [riktig?](spørrende ansiktsuttrykk) 
 8. JO: [Nei.] (rister svakt på hodet)
 9. JO: Ingen torde å si noe.. mhm. Russebilen var veldig spesiell, den bygde vi sjøl.
 10. DB: Var den alltid til å stole på? (stirrende)
 11. JO: !Nei, det var den ikke (latter). Så vi fikk ikke godkjent den for 17. mai-toget. Så vi snek oss inn der. Midt i toget stoppet den. Det var ikke bra. 
 12. DB: !Jøss! (kast med hodet)
 13. JO: Men løsningen var en halv flaske vodka i forgasseren. Det gjorde hele greia, så kjørte vi videre…(latter).

Når vi ser på dette samtaleeksemplet vårt, så ser vi at JO forstår at DB vil inn på tidligere festutskeielser i replikk 7. JO vil ikke inn på det, benekter i respons 8, og reparerer i replikk 9 ved å holde seg til russebilen.

 

Oppgave

Finn eksempler på reparasjon i en analyse av en samtale du har observert/lyttet til i vennekretsen eller klassen din. Skriv samtalen og øv deg samtidig på transkripsjon. Har du glemt hvordan du transkriberer, kan du se her