Fagstoff

Kulturelle variasjoner i samtalen

Publisert: 28.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Samtale

I en samtale kan  kulturelle variasjoner komme til syne. Det kan gå på både  verbale og ikke-verbale signaler som brukes.

Dette er et tema som er nærmere beskrevet i KK1. Repeter om nødvendig om verbal og ikke-verbal kommunikasjon. To samtalepartnerne kan ha ulike referanserammer (kulturfilter) i hodet. Se på Kulturfiltermodellen igjen.

Nordlendinger er kjent for å ha et mer "saftig" språk enn folk sørpå. Det kan vanke et og annet bannord når Arthur Arntzens Oluf-skikkelse utgyter seg. Se dette klippet der presten og Krf-politikeren Gunnar Prestegård tar avstand fra Olufs banning, og Arthur Arntzen svarer på kritikken.

Kulturforskjeller? 

Ofte tas det for gitt at de to partene har samme bakgrunnskunnskap, men det er slett ikke alltid tilfelle som vi har sett tidligere i dette kurset. Til og med de samme ordene kan referere til ulike ting. Når en trønderjente på dansegulvet sier «Æ e klar!», så betyr det at hun er trøtt…

Oppgaver

  1. Se og hør på samtalen mellom Arthur Arntzen (om Oluf-karakteren) og Gunnar Prestegård. Forklar kulturkollisjonen ved hjelp av kulturfiltermodellen.
    stygge ordStygge ord forbudt
  2. Gjør oppgave om stygge ord og banning her