Fagstoff

Emne for samtalen

Publisert: 26.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Russestav og russelue

Emnet for samtalen er det to eller flere personer snakker om. Emnet kan være personorientert eller situasjonsorientert, det kan være knyttet til en persons privathistorie eller kjennskap til allmenn informasjon, som vær, politikk, historie, samfunn osv.

I løpet av en samtale kan emnet skifte, og overgangen fra et emne til et annet kan være gradvis eller plutselig.

Emne: Johann Olav Koss sin russebil (fra NRKs "Klassefesten")

I dette eksemplet er det russebilen til Johann Olav Koss som er emnet.

Vi ser et utdrag av en samtale fra programposten «Klassefesten» på NRK der programlederen Dan Børge Akerø (DB) møter skøyteløperen Johann Olav Koss (JO). Vi skal bruke eksemplet (lett tilpasset) til å presentere noen temaer og strategier som kan være nyttige å se nærmere på når vi skal analysere en samtale. I løpet av en samtale kan emnet skifte, og overgangen fra et emne til et annet kan være gradvis eller plutselig.

De to samtalepartnerne må bli enige om hvordan de forstår hverandre underveis. De må også kunne formidle dette til hverandre. Vi kan si det slik at det foregår en fortløpende forhandling mellom de to.

Se klippet.

Klassefesten 

Vi kan gjengi samtalen slik:

1.  DB:  Vi skal se bilde av en russebuss – [Sodomitten].
2.  JO:   [Jeg skal] ikke gå inn på det.
3.  DB:  Det står også «de anstendige» (latter).
4.  DB:  Her er en pansret utbrettsutgave av Koss. (stort smil)
5.  DB:  Hvordan var russetida? (blikk-kontakt)
6.  JO:   Fantastisk moro. Jeg fikk lov til å feste for første gang i mitt liv, og det var moro. (smil)
7.  DB:  Var det ikke noen fest før det? Er det [riktig?](spørrende ansiktsuttrykk)
8.  JO:  [Nei.] (rister svakt på hodet)
9.  JO:  Ingen torde å si noe.. mhm.  Russebilen var veldig spesiell, den bygde vi sjøl.
10. DB:  Var den alltid til å stole på? (stirrende)
11. JO:   !Nei, det var den ikke (latter). Så vi fikk ikke godkjent den for 17. mai-toget. Så vi snek oss inn der. Midt i toget stoppet den. Det var ikke bra.
12. DB:  !Jøss! (kast med hodet)
13. JO:  Men løsningen var en halv flaske vodka i forgasseren. Det gjorde hele greia, så kjørte vi videre…(latter).