Fagstoff

Transkripsjonssymboler

Publisert: 27.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Samtale

Når vi skal analysere en muntlig samtale, trenger vi å skrive den ned. Vi vil helst gjengi samtalen så nøyaktig som mulig, med alle småord, rettelser, nøling, latter og pauser slik som en opplever i en naturlig spontan samtale.

Det som vi i en skriftlig tekst gjerne vil kalle «feil» kan være viktig å få med i en samtaleanalyse, fordi slike uregelmessigheter kan avdekke viktige språkfunksjoner, handlinger og strategier.

Også ikke-verbale ytringer ønsker vi å få med. Kroppsspråket er en viktig del av samtalen.

Vi skal her presentere noen enkle tegn for å gjengi - transkribere -samtalen1, såkalte transkripsjonssymboler.

 -

 avbrutt ord

 =

 forlenget stavelse

 (...)

 utelatt tekst

 [ ]

 overlappende tale

 (utyd)

 utydelig ytring

 !ord

 

 ord uttrykt med ettertrykk (emfatisk trykk)

 (trekker pusten), (sukker)

 ikke-verbalt element

 <leende>tekst</>

 

 

 informasjon om hvordan ytringen uttales (leende, hviskende, overrasket, osv.)