Fagstoff

Samtaleanalyse

Publisert: 26.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Samtale

I en tidligere artikkel har vi sett på språk og samtalelyse. Her skal vi gå litt nøyere inn på hva en samtaleanalyse er. En samtale er som vi vet en muntlig tekst. Vi kan finne noen av de samme måtene å strukturere samtalen på som vi finner i en skriftlig tekst.

 

Ung kvinne og gammel mann i samtale. Foto.Samtale 1 samtaleSamtale 2Jente med mobiltelefon. Foto.Samtale 3 Kronprinsparet i samtale med studenter. Foto.Samtale 4      

Det er imidlertid en viktig forskjell. I en samtale deltar samtalepartnerne hver sin gang. De veksler mellom å være taler og lytter. Dermed er det mye mindre forutsigbart hvordan selve samtalen vil utvikle seg. En samtale kan fort ta en uventet vending.

Elementer vi skal se på i en samtaleanalyse (indikert med fet skrift)

Derfor er det også veldig vanskelig å lage en oppskrift for hvordan en skal gjennomføre en samtaleanalyse. Vi skal i det følgende bare gi noen elementer som kan sette oss på sporet av mulige drøftelser.

For å kunne skrive ned en samtale må vi kunne transkribere. Vi må se på emnene for samtalen og hvordan de veksler og ytringer, som vi vil kalle replikker, og responsen og tilbakemeldingssignalene som gis. Her merker vi oss ikke-verbale signaler som f.eks. et smil og kulturelle variasjoner i forhold til disse signalene. Videre ser vi på ordvalget. Det kan si mye om sosial og kulturell bakgrunn. Noen ganger må vi inn med reparasjon -  eller korrigering -  av en samtale dersom vi er redd for ikke å bli forstått. Språkhandlinger kan deles inn i sekvenser, for eksempel et spørsmål og et svar. For at man ikke skal snakke i munnen på hverandre - noe som skjer ved overlapping - , er det nødvendig med en viss turtaking. Det oppstår også pauser mellom turtakingene. Hvis vi vil oppnå velvilje hos mottaker, bruker vi en høflighetsindikator, som eksempelvis å gi en kompliment, og vi må ta initiativ i samtalen. Avhengig av kommunikasjonssituasjonen vil det være en viss balanse mellom samtalepartnerne - symmetri eller assymetri. Samtaler kan være åpne og lukkede. Vi skal til slutt se på noen språkhandlinger