Fagstoff

Kommunikasjonsstrategier

Publisert: 22.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
- Helt naturlig å bruke engelsk

Kommunikasjonsstrategier er teknikker vi tyr til når kompetansen ikke strekker til eller når vi ikke oppnår ønsket kommunikasjon. Mange av oss kjenner situasjonen når vi har glemt et navn eller ikke vet hva ting heter: «Du vet … hun som bor i det gule huset på hjørnet.»

Utlendinger som skal lære norsk

I stedet for å bruke enkle norske ord som «vanskelig» og «trist» vil en engelsktalende som skal lære norsk, i en begynnerfase heller bruke ord som «komplisert» og «deprimert», fordi de tilsvarer de engelske ordene «complicated» og «depressed». Det er en strategi for å unngå vanskeligheter. Andre strategier kan være bruk av synonymer (ord med samme eller nesten samme betydning, f.eks. «løpe» og «springe», antonymer (ord med motsatt betydning, f.eks. «kort/lang», «kald/varm», «far/mor», osv.), eller parafraser, dvs. omskrivinger med andre ord «kniv og gaffel er redskaper en bruker når en spiser».

Kommunikativ kompetanse

Når vi skal lære et fremmed språk, eller når utlendinger skal lære norsk som fremmedspråk, kan vi si at vi har oppnådd en kommunikativ kompetanse når vi klarer å bruke og forstå språket i dagligdagse situasjoner på en hensiktsmessig måte.

Kultur og språk henger nøye sammen. På mange måter kan vi si at å lære språk er porten inn til kulturens mangfold.

 

Oppgaver

Vise fingerA vise finger'n

 

  1. Finn eksempler på hvordan du bruker kommunikasjonsstrategier i ulike situasjoner.
  2. Finn eksempler på hvordan du bruker kommunikasjonsstrategier når du ikke kommer på navn eller steder i en samtale.
  3. Finn eksempler på kommunikasjonsstrategier du bruker når du snakker engelsk med en som er mye flinkere i engelsk enn deg selv.
  4. Sitt sammen med en i klassen din som behersker et språk du har liten eller ingen innsikt i. Prøv å formidle noe til denne personen uten å bruke norsk. Hvilke kommunikasjonsstrategier bruker du?

Drøft

  1. Når kan man si at en person har kommunikativ kompetanse. Hva slags situasjoner bør man beherske?
    Tre ambulansearbeidere. Foto.Ambulansearbeider 
  2. Den 3. januar 2010 fikk en tyrkisk dame på Tøyen i Oslo hjertesvikt. Familien ringte AMK-sentralen. Henvendelsen utartet seg til en krangel mellom innringerne og personalet på AMK, og det tok 23 minutter før ambulansen kom. Da var det for seint. Du finner både lydloggen og tekstfilene på nett. Søkeord: "Moren døde AMK familien kranglet lydlogg"

    Lytt til lydfilene, mens du ser tekstfilen. Hvilke kommunikasjonsstrategier brukes hos begge parter?  Hva sier dette om kommunikativ kompetanse hos partene?