Fagstoff

Språk som kommunikasjonssystem

Publisert: 22.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Snakkebobler

Et kommunikasjonssystem er et system for utveksling av meldinger eller ytringer (tegn, ord, signaler, handlinger) som er standardisert innenfor et samfunn.

I kommunikasjonssystemet inngår språkets form (grammatikk, vokabular, uttale), språkfunksjoner (det vi vil oppnå med det vi sier eller skriver), kroppsspråk (gester, mimikk osv.), kulturelle aspekt (personlighet, rolleforhold, kulturelle mønster, osv.) og kommunikasjonsstrategier (teknikker for å supplere når kompetansen ikke strekker til).

Kommunikativ kompetanse er evnen til å forstå og på en hensiktsmessig måte bruke et slikt kommunikasjonssystem1. Kroppsspråk og kulturelle aspekter har vi omtalt tidligere. Vi skal derfor i de neste artiklene bare si litt om språkets form, språkets funksjoner og kommunikasjonsstrategier.

Oppgaver

Se klippet og diskuter

Thomas André mener her at han har god kommunikativ kompetanse. Hva mener du? Diskuter hvordan han kunne vist god kommunikativ kompetanse i de situasjonene han opptrer i.

Thomas André om kommunikativ kompetanse
Leverandør: NRK
 

Drøft

Til muntlig eksamen blir kandidatens kommunikative kompetanse vurdert. Hvordan tenker dere at man i en muntlig eksamenssituasjon viser at man har god kommunikativ kompetanse?