Fagstoff

Kulturelle fix-punkter

Publisert: 21.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Kultur og konflikt 9

Iben Jensen definerer kulturelle fix-punkter som de brennpunkter som kan oppstå mellom personer som begge identifiserer seg med et bestemt emne. Noen emner inneholder mer sprengkraft enn andre.

Illustrasjon.

I fase 3 i denne analysemodellen er det oppnådd etterforståelse som gjennom refleksjon og videre bearbeiding, åpner for en ny forforståelse. En ny forforståelse åpner for nye muligheter for tolkning, utprøvning og forståelse. Dersom man har hatt en god opplevelse av en åpen kommunikasjon, har man lettere for å søke ny kunnskap og nye horisontsammensmeltninger. Da fins det en vilje til å tåle usikkerhet, akseptere eksperimenter, og redusere avstand.

Den hermeneutiske analysemodellen åpner for en meget dynamisk forståelse av kommunikasjon. Og kommunikasjon og kultur er, som vi har sett, to sider av samme mynt. En dynamisk forståelse av kommunikasjon åpner for en dynamisk forståelse av kultur.

Oppgave:

Se på figurene fra intervjusituasjonen i dette avsnittet om hermeneutiske analysemodeller.

Hvor stor rolle spiller kulturell forforståelse (om de andre), kulturell selvforståelse og erfaringsposisjoner når det kommer til fix-punktet: det brennende temaet i jobbintervjuet?