Fagstoff

Erfaringsposisjoner

Publisert: 20.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Kultur og konflikt. Illustrasjon.Kultur og konflikt 3  

Med erfaringsposisjoner forstås kroppslige og bevisste erfaringer som en person har fått fra sine forskjellige sosiale plasseringer i samfunnet1.

Den danske kommunikasjonsforskeren Iben Jensen intervjuet unge med forskjellig sosial bakgrunn. Mens etniske danskers erfaringer oftest var lett å kjenne igjen, var noen minoriteters erfaringer helt uforståelige. Det ble da klart for henne at de erfaringer vi har avhenger av:

  • oppvekst
  • sted
  • kjønn
  • alder
  • familiens sosiale posisjon

 

Det er særlig viktig å være klar over dette i et land som Norge der vi er opptatt av at alle mennesker skal få samme behandling alle steder. Men en direktør på besøk hos legen kan ha fått andre erfaringer enn en arbeidsløs innvandrer har fått på det samme legekontoret. Erfaringer fra det offentlige rom, som besøk på diskoteker eller handlesentra, kan for minoriteter være forskjellige fra det etniske nordmenn opplever. Slike erfaringer er det viktig å være klar over.

 

Eksempel
I et intervju fortalte en etnisk dansk pike at det ikke var rasisme i hennes by. Hun forklarte at hun hadde en venninne som var adoptert, og når hun gikk i byen sammen med venninnen, hørte de aldri rasistiske bemerkninger. En gutt med minoritetsbakgrunn fortalte fra den samme byen at han opplevde at det ofte var noen som ropte etter ham2.

Erfaringer er alltid subjektive, men i dette eksemplet er det ikke tvil om at begges opplevelser er riktige. Fordi de har forskjellig etnisk bakgrunn, kjønn og sosial bakgrunn, har de vidt forskjellige erfaringer i den samme byen.

bfd