Fagstoff

Kulturell selvforståelse

Publisert: 20.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Kultur og konflikt 2

Kulturell selvforståelse er hvordan man oppfatter seg selv. Kulturell forforståelse og kulturell selvforståelse er gjensidig avhengig av hverandre. Når vi konstruerer «de andre», skriver vi også en fortelling om oss selv, især om hvordan vi ikke er.

Når vi sier at svenskene er dumme og at danskene ikke vet hva som er foran og bak på en ski, så sier vi samtidig at vi er selv smarte og flinke i vintersporten.

Når vi beskriver samfunnet, beskriver vi oftest ikke samfunnet slik det er, men snarere hvordan det burde være. Når vi sier at Norge er en ener i likestilling mellom kjønnene, så uttrykker vi oss på et prinsipielt grunnlag. Det er riktig at vi på mange måter er kommet langt når det gjelder likestilling mellom kjønnene, men ved å komme med slike generelle uttalelser overser vi at det fortsatt finnes mye mannsdominans, og at vi ennå ikke har klart å få til likelønn for mann og kvinne i det norske samfunnet.

Kulturell selvforståelse er altså en idealisert beskrivelse av den gruppen vi selv tilhører. En slik selvforståelse blir først aktuell når vi møter «de andre».

 

frwTegning 3 BM